НЕЛИНЕЙНИ

НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

Ню Медия Инфо ООД ЕИК 205650114
Държава България
Телефон 0878716470
е-mail nikaiva@abv.bg
Адрес на управление Трудовец 2160, ул. Александър Стамболийски № 14
Органи на управление Управител - Орлин Вутов

Съдружници Орлин Вутов и Мартин  Вутов

Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, б. „а“, подточка „аа“ от ДР на ЗРТ.

Услуги по заявка Видео по поръчка
Параметри Услуга за гледане на предавания в избран от потребителя момент по негова лична заявка, въз основа на каталог от предавания, подбрани от Ню Медия Инфо ООД. Услугата предоставя достъп до аудио-визуално съдържание – репортажи, интервюта, клипове към новини, на адрес: https://botevgrad.news/.

Териториален обхват национален
Дата на стартиране 20.09.2023 г.