НЕЛИНЕЙНИ

НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ МЕДИАМОЛ ИНФО ООД ЕИК 207491454
Държава България
Телефон 0888224585
е-mail [email protected]
Адрес на управление гр. София 1618, р-н Витоша, ж.к. Павлово, ул. Купените № 16
Органи на управление Камелия Бориславова Павлова
Съдружници Лъки Афера ЕООД, ЕИК 204208148
Бул Транс Ойл ООД, ЕИК 175336051
Уаб Омониа Ексчейндж, ЕИК 306005726, чуждестранно юридическо лице, държава: Литва

Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, б. "а", подточка "аа" от ДР на ЗРТ


Услуги по заявка Видео по поръчка
Параметри Услуга под редакционната отговорност на Информационна агенция Медиамол Инфо ООД, предоставяща 24-часов достъп до аудио-визуално съдържание при поискване от потребителите в секция "Видео" на адрес www.mediamall.info.
Териториален обхват национален
Дата на стартиране 01.08.2023 г.