Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.

НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

Скат ТВ ООД ЕИК 102663917
Държава България
Телефон +35956864444
е-mail vsimeonov@skat.bg
Адрес на управление гр. Бургас 8018, ж.к. 'Зорница', до бл. 47
Адрес за кореспонденция гр. Бургас 8000, ж.к. 'Зорница', до бл. 39
Органи на управление Управител - Петьо Савов Георгиев
Съдружници Валери Симеонов Симеонов, Данчо Димитров Хаджиев, Петьо Савов Георгиев
Услуги по заявка Плати за да гледаш/ Pay-Per-View
Параметри Предоставяне за разпространение на филмови произведения посредством кодирани средства за предаване в електронна съобщителна мрежа. Достъпът до всяко произведение е възможен във всеки един момент от денонощието.
Териториален обхват Национален
Дата на стартиране 01.01.2011 г.

Видео по поръчка
Параметри Услуга, позволяваща на крайните потребители да получават в определен от тях час, изрично заявено събитие, избрано по каталог.
Териториален обхват Национален
Дата на стартиране 01.01.2011 г.