Архив актове

Архив актове

Начало » Актове на СЕМ » Архив актове
Филтър

Актове за установяване на публични държавни вземания (6 броя) - 10.11.2016 г.
Актове за установяване на публични държавни вземания (7 броя) - 31.10.2016 г.
Актове за установяване на публични държавни вземания (7 броя) - 14.10.2016 г.
Писмо до "ТВ Седем" ЕАД - 17.09.2016 г.
Писмо до "Балкан Българска Телевизия" ЕАД - 17.09.2016 г.
Уведомително писмо до "ТЕЛЕВИЗИЯ ОКО" ООД - 16.08.2016 г.
Уведомително писмо до "БЪЛГАРИЯ КАБЕЛ ТВ" ЕООД - 10.08.2016 г.
Уведомителни писмa - 14.07.2016 г. 17 броя
Уведомителни писмa - 28.06.2016 г. 2 броя
Уведомителни писмa - 23.06.2016 г. 5 броя
Уведомителни писма - 30.05.2016 г.
Уведомително писмо до "ФАР РГВ" ЕООД - 28.04.2016 г.
Уведомително писмо до "Ем Стар България" ЕООД - 28.04.2016 г.
Уведомително писмо до "Родопи Сат - Плюс" ЕООД - 28.04.2016 г.
Актове за установяване на публични държавни вземания (2 броя) - 09.03.2016 г.
Покана за доброволно изпълнение до "ТЕЛЕВИЗИЯ ОКО" ООД - 25.02.2016 г.
Уведомление за откриване на административно производство за издаване на АУПДВ - 22.12.2015 г. до "МЕНЕС" СД
Уведомително писмо до "Родопи Сат - Плюс" ЕООД - 03.12.2015 г.
Покана за доброволно изпълнение до "ГАЛИС 85" ЕООД - 30.10.2015 г.
Уведомително писмо до "БГ САТ" АД - 13.10.2015 г.