Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Нова Броудкастинг Груп АД ЕИК 832093629
Държава България
Адрес на управление гр. София, район Искър, бул. Христофор Колумб № 41, ет. 6
Адрес за кореспонденция гр. София, район Искър, бул. Христофор Колумб № 41, ет. 6
Органи на управление Съвет на директорите - Силва Зурлева, Йорген Мадсен Линдеман, Дидие Жорж Филип Щосел, Андреас Уолкър и Джете Нигаард-Андерсен.
Изпълнителен директор - Дидие Жорж Филип Щосел.

Акционери  1. Ем Ти Джи Броудкастинг АБ, Швеция; 2. Ийстърн Юръпиън Медиа Холдингс, Люксембург
Лица, упражняващи контрол 1.Ем Ти Джи Броудкастинг АБ, Швеция: Модърн Таймс Груп Ем Ти Джи АБ Швеция /Modern Times Group MTG AB / - едноличен собственик на капитала 2. Ийстърн Юръпиън Медиа Холдингс, Люксембург


KINONOVA KINONOVA
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, филмов
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 01.08.2003 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-067-06
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://kinonova.bg/
Диема Диема
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, филми и спорт
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 23.08.2001 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-067-03
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://diema.novatv.bg/
ДИЕМА СПОРТ ДИЕМА СПОРТ
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, спортен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 21.02.2015 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-067-07
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://diemasport.novatv.bg/
ДИЕМА СПОРТ 2 ДИЕМА СПОРТ 2
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, спортен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 08.08.2015 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-067-08
Вид на доставчика Търговски
Решения
ДИЕМА ФЕМИЛИ ДИЕМА ФЕМИЛИ
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, Филмов
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 01.01.2006 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-067-04
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://diemafamily.novatv.bg/
НОВА СПОРТ НОВА СПОРТ
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, спортен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 30.04.2010 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-067-02
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://sport.novatv.bg/
НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 23.11.2000 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-067-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://novatv.bg/
Streaming  ONLINE
НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Наземно цифрово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 30.09.2013 г.
Лицензия ЛРР–01–3–011–01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://novatv.bg/
Streaming  ONLINE