Решения

Решения

Начало » Актове на СЕМ » Решения
Филтър

Решение № РД-05-54 от 17 юни 2020 г. за изменение на индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуги, издадени на БНР.
Решение № РД-05-53 от 2 юни 2020 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за осъществяване на радиодейност на територията на Тетевен, честота 105.8 MHz.
Решение № РД-05-52 от 2 юни 2020 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за радиодейност за територията на гр. Добринище, честота 88.0 MHz.
Решение № РД-05-51 от 2 юни 2020 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за осъществяване на радиодейност на територията на к.к. Боровец, честота 97.9 MHz.
Решение № РД-05-50 от 2 юни 2020 г. за регистрация на Калртон Инвест ЕООД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор). 
Решение № РД-05-49 от 20 май 2020 г. за заличаване на регистрацията на Виа Инфо ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-48 от 20 май 2020 г. за прекратяване на индивидуалната лицензия и за заличаване на регистрацията на Медийна група Черно море ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-47 от 13 май 2020 г. за установяване на конфликт на интереси.
Решение № РД-05-46 от 13 май 2020 г. за образуване на производство по установяване на конфликт на интереси.
Решение № РД-05-45 от 13 май 2020 г. за изменение на регистрацията на Фондация Саворе - Самоков за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-44 от 13 май 2020 г. за прекратяване на индивидуалната лицензия и за заличаване на регистрацията на Еврофутбол ООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-43 от 08 май 2020 г. за избор на председател на СЕМ.
Решение № РД-05-42 от 29 април 2020 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Фокус-Нунти ООД.
Решение № РД-05-41 от 29 април 2020 г. за изменение на регистрацията на Пловдивска митрополия на Българска православна църква за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-40 от 29 април 2020 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на Радио Веселина ЕАД за територията на гр. Русе.
Решение № РД-05-39 от 29 април 2020 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на Фокус-Нунти ООД за територията на гр. Царево.
Решение № РД-05-38 от 29 април 2020 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на Оберон Радио Макс ЕООД за територията на гр. Дупница.
Решение № РД-05-37 от 15 април 2020 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за осъществяване на радиодейност на територията на гр. Карлово, честота 107.8 MHz.
Решение № РД-05-36 от 15 април 2020 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за осъществяване на радиодейност на територията на гр. Трявна, честота 91.5 MHz.
Решение № РД-05-35 от 15 април 2020 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за осъществяване на радиодейност на територията на гр. Златица, честота 90.4 MHz.