Решения

Решения

Начало » Актове на СЕМ » Решения
Филтър

Решение № РД-05-50 от 24 април 2019 г. за избор на председател на СЕМ.
Решение № РД-05-49 от 24 април 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения , издадено на "Метрорадио" ЕООД за територията на гр. Плевен.
Решение № РД-05-48 от 24 април 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Радиокомпания Си.Джей" ООД за територията на гр. Обзор.
Решение № РД-05-47 от 24 април 2019 г. за вписване на "Ай Ти Ен Консулт" ЕООД като доставчик на нелинейна медийна услуга.
Решение № РД-05-46 от 24 април 2019 г. за откриване на процедури за провеждане на конкурси.
Решение № РД-05-45 от 24 април 2019 г. за предсрочно прекратяване мандата на член на управителния съвет на БНТ.
Решение № РД-05-44 от 24 април 2019 г. за предсрочно прекратяване мандата на генералния директор на БНТ и избор на временно изпълняващ длъжността.
Решение № РД-05-43 от 16 април 2019 г. за изменение на регистрацията на "Код Фешън Интернешънъл" ЕООД.
Решение № РД-05-42 от 4 април 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Радиокомпания Си.Джей" ООД за територията на гр. Троян. 
Решение № РД-05-41 от 4 април 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на БНР.
Решение № РД-05-40 от 4 април 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Дарик радио" АД.
Решение № РД-05-39 от 4 април 2019 г. за изменение на регистрацията на "Евроком - Национална Кабелна Телевизия" ООД за доставяне на аудио-визуални медийни услуги.
Решение № РД-05-38 от 4 април 2019 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-37 от 26 март 2019 г. за класиране на кандидатите, участвали в конкурса за издаване на лицензия за радиодейност в гр. Царево, честота 101.5 MHz.
Решение № РД-05-36 от 26 март 2019 г. за класиране на кандидатите, участвали в конкурса за издаване на лицензия за радиодейност в гр. Царево, честота 97.4 MHz.
Решение № РД-05-35 от 26 март 2019 г. за класиране на кандидатите, участвали в конкура за издаване на лицензия за радиодейност в гр. Свиленград, честота 97.6 MHz.
Решение № РД-05-34 от 12 март 2019 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-33 от 12 март 2019 г. за изменение на разрешения за осъществяване на електронни съобщения, издадени на "БТВ Медиа Груп" ЕАД.
Решение № РД-05-32 от 12 март 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Агенция Витоша" ЕООД за територията на гр. Добрич.
Решение № РД-05-31 от 12 март 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Фокус – Нунти" ООД за територията на гр. Добрич.