Решения

Решения

Начало » Актове на СЕМ » Решения
Филтър

Решение № РД-05-05 от 12 януари 2016 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на „Фокус – Нунти” ООД за град Белоградчик.
Решение № РД-05-04 от 12 януари 2016 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на БНР.
Решение № РД-05-03 от 5 януари 2016 г. за изменение на регистрацията на “БГ Сат” АД за доставяне на аудио-визуални медийни услуги.
Решение № РД-05-02 от 5 януари 2016 г. за заличаване регистрацията на „Цифрова Кабелна Корпорация” ООД като доставчик на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-01 от 5 януари 2016 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за град Дупница.
Решение № РД-05-173 от 15 декември 2015 г. за прехвърляне на разрешение за осъществяване на електронни съобщения на територията на гр. Шумен от  “Форте” ЕООД на “Радиокомпания Си.Джей” ООД.
Решение № РД-05-172 от 15 декември 2015 г. за изменение на регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на “Естейт ТВ” ЕООД.
Решение № РД-05-171 от 15 декември 2015 г. за регистрация на “Хит Ти Ви” ООД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор).
Решение № РД-05-170 от 15 декември 2015 г. за прехвърляне на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга за гр. Шумен от “Форте” ЕООД на “Радиокомпания Си.Джей” ООД.
Решение № РД-05-169 от 1 декември 2015 г. за отказ за регистрация на "Праймедия" ЕООД като доставчик на аудио-визуална услуга медийна услуга.
Решение № РД-05-168 от 1 декември 2015 г. за класиране на кандидатите за лицензия в конкурса за осъществяване на радиодейност на територията на град Шумен, честота 98.9 MHz.
Решение № РД-05-167 от 1 декември 2015 г. за класиране на кандидатите за лицензия в конкурса за осъществяване на радиодейност на територията на град Исперих, честота 95.0 MHz.
Решение № РД-05-166 от 1 декември 2015 г. за класиране на кандидатите за лицензия конкурса за осъществяване на радиодейност на територията на град Карнобат, честота 99.1 MHz.
Решение № РД-05-165 от 1 декември 2015 г. за класиране на кандидатите за лицензия конкурса за осъществяване на радиодейност на територията на град Казанлък, честота 101.4 MHz.
Решение № РД-05-164 от 1 декември 2015 г. за класиране на кандидатите за лицензия в конкурса за осъществяване на радиодейност на територията на град Момчилград, честота 90.8 MHz.
Решение № РД-05-163 от 1 декември 2015 г. за класиране на кандидатите за лицензия в конкурса за осъществяване на радиодейност на територията на град Балчик, честота 95.0 MHz.
Решение № РД-05-162 от 1 декември 2015 г. за класиране на кандидатите за лицензия в конкурса за осъществяване на радиодейност на територията на град Балчик, честота 87.7 MHz.
Решение № РД-05-161 от 1 декември 2015 г. за изменение регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на “Ем.Джи.И.З.” ЕООД.
Решение № РД-05-160 от 24 ноември 2015 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на “Радио 1” ООД за град Велико Търново.
Решение № РД-05-159 от 24 ноември 2015 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на “Българска Радиокомпания” ООД за град Велико Търново.