Решения

Решения

Начало » Актове на СЕМ » Решения
Филтър

Решение № РД-05-96 от 14 юни 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Ловеч, честота 94.2 MHz.
Решение № РД-05-95 от 14 юни 2016 г. за утвърждаване членове на управителния съвет на БНР.
Решение № РД-05-94 от 14 юни 2016 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на БНР.
Решение № РД-05-93 от 7 юни 2016 г. за регистрация на “Розенфелд и Ко” АД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор).
Решение № РД-05-92 от 7 юни 2016 г. за регистрация на “Розенфелд и Ко” АД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор).
Решение № РД-05-91 от 7 юни 2016 г. за регистрация на “Розенфелд и Ко” АД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор). 
Решение № РД-05-90 от 31 май 2016 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на “Радио Веселина” ЕАД за град Момчилград, 
Решение № РД-05-89 от 17 май 2016 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-88 от 17 май 2016 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Бойкос" ЕООД на град Силистра.
Решение № РД-05-87 от 17 май 2016 г. за изменение на Решение РД-05-78/04.05.2016 г., с което се изменя разрешение, издадено на “България Он Ер” ООД за гр. Кюстендил.
Решение № РД-05-86 от 17 май 2016 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на “България Он Ер” ООД за гр. Монтана.
Решение № РД-05-85 от 17 май 2016 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на “Радио Веселина” ЕАД за гр. Шумен.
Решение № РД-05-84 от 17 май 2016 г. за заличаване регистрацията на „Мимюни медиа груп” ООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга. 
Решение № РД-05-83 от 17 май 2016 г. за избор на генерален директор на Българското национално радио. 
Решение № РД-05-82 от 10 май 2016 г. за провеждане на събеседванията с кандидатите за генерален директор на БНР.
Решение № РД-05-81 от 10 май 2016 г. за недопускане до участие в конкурса за избиране на генерален директор на БНР.
Решение № РД-05-80 от 10 май 2016 г. за допускане до участие в конкурса за избиране на генерален директор на БНР.
Решение № РД-05-79 от 9 май 2016 г. за избор на председател на СЕМ.
Решение № РД-05-78 от 4 май 2016 г. за изменение на разрешения за осъществяване на електронни съобщения, издадени на “България Он Ер” ООД.
Решение № РД-05-77 от 4 май 2016 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на “БТВ Медиа Груп” ЕАД.