Решения

Решения

Начало » Актове на СЕМ » Решения
Филтър

Решение № РД-05-25 от 9 февруари 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма със специализиран профил, предназначена за аудитория от 20 до 45 години, за град Кърджали, честота 106.5 MHz.
Решение № РД-05-24 от 9 февруари 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма с общ (политематичен) профил за град Кърджали, честота 105.4 MHz.
Решение № РД-05-23 от 9 февруари 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма с общ (политематичен) профил за град Кърджали, честота 101.3 MHz.
Решение № РД-05-22 от 9 февруари 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма с общ (политематичен) профил за град Кърджали, честота 98.8 MHz.
Решение № РД-05-21 от 9 февруари 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма с общ (политематичен) профил за град Ихтиман, честота 99.6 MHz.
Решение № РД-05-20 от 9 февруари 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма със специализиран профил, предназначена за аудитория над 35 години, за град Ихтиман, честота 95.2 MHz.
Решение № РД-05-19 от 9 февруари 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма със специализиран профил, предназначена за аудитория от 20 до 45 години, за град Ихтиман, честота 106.4 MHz.
Решение № РД-05-18 от 9 февруари 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма с общ (политематичен) профил за град Ихтиман, честота 98.8 MHz.
Решение № РД-05-17 от 9 февруари 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма със специализиран профил, предназначена за аудитория от 20 до 45 години, за град Ихтиман, честота 87.9 MHz. 
Решение № РД-05-16 от 9 февруари 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма с общ (политематичен) профил за град Горна Оряховица, честота 88.9 MHz.
Решение № РД-05-15 от 9 февруари 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма със специализиран профил, предназначена за аудитория от 20 до 45 години, за град Горна Оряховица, честота 104.4 MHz.
Решение № РД-05-14 от 9 февруари 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма със специализиран профил, предназначена за аудитория над 35 години, за град Горна Оряховица, честота 88.5 MHz.
Решение № РД-05-13 от 9 февруари 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма със специализиран профил, предназначена за аудитория от 20 до 45 години за град Априлци, честота 107.8 MHz. 
Решение № РД-05-12 от 9 февруари 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма със специализиран профил, предназначена за аудитория над 35 години за град Априлци, честота 105.4 MHz.
Решение № РД-05-11 от 9 февруари 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма с общ (политематичен) профил за град Априлци, честота 88.9 MHz.
Решение № РД-05-10 от 4 февруари 2016 г. за заличаване регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на Община Хасково.
Решение № РД-05-09 от 28 януари 2016 г. за регистрация на “СОК Камчия” ЕАД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор). 
Решение № РД-05-08 от 19 януари 2016 г. за регистрация на “Хоризонт Медия” АД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор).
Решение № РД-05-07 от 19 януари 2016 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за градовете: Ямбол, Ловеч, Златоград, Царево, Велинград, Несебър и Поморие.
Решение № РД-05-06 от 12 януари 2016 г. за изменение регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на “Близу Медиа енд Броудбенд” ЕАД.