Решения

Решения

Начало » Актове на СЕМ » Решения
Филтър

Решение № РД-05-137 от 23 август 2016 г. изменения на Индивидуална лицензия на "Ултра Медия" ЕООД за доставяне на радиоуслуга
Решение № РД-05-136 от 5 август 2016 г. за заличаване на регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на “Ястреб Инвест” ООД.
Решение № РД-05-135 от 5 август 2016 г. за изменение на регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на “Хит Ти Ви” ООД.
Решение № РД-05-134 от 5 август 2016 г. за даване на задължителни указания на "ТВ Седем" ЕАД за спазване разпоредбите на ЗРТ.
Решение № РД-05-133 от 28 юли 2016 г. за даване на задължителни указания на "Плевен Плюс" ЕАД за спазване разпоредбите на ЗРТ.
Решение № РД-05-132 от 28 юли 2016 г. за даване на задължителни указания на "Инфопрес и ко" ЕООД за спазване разпоредбите на ЗРТ.
Решение № РД-05-131 от 28 юли 2016 г. за даване на задължителни указания на "Радио ФМ Плюс" ЕАД за спазване разпоредбите на ЗРТ.
Решение № РД-05-130 от 28 юли 2016 г. за прехвърляне от "Вава тур" ЕООД на "Ултра Медия" ЕООД на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга за град Пазарджик.
Решение № РД-05-129 от 28 юли 2016 г. за прехвърляне от "Кракра" АД на "Ултра Медия" ЕООД на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга за град Перник.
Решение № РД-05-128 от 19 юли 2016 г. за заличаване на чуждестранната телевизионна програма HBO Comedy от втори раздел на публичния регистър.
Решение № РД-05-127 от 19 юли 2016 г. за заличва регистрацията на “Фанти-Г” ООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-126 от 19 юли 2016 г. за заличаване регистрацията на "Ем Стар България" ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-125 от 19 юли 2016 г. за заличаване регистрацията на “Родопи Сат - Плюс” ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-124 от 19 юли 2016 г. за заличаване регистрацията на “Фар РГВ” АД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-123 от 19 юли 2016 г. за вписване на “Мувистар”  ЕООД като доставчик на нелинейна медийна услуга.
Решение № РД-05-122 от 19 юли 2016 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за регион, включващ населените места в община Троян.
Решение № РД-05-121 от 12 юли 2016 г. за регистрация на "БТВ Медиа груп" ЕАД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга извън територията България.
Решение № РД-05-120 от 12 юли 2016 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на “Фокус Нунти” ООД за град Исперих.
Решение № РД-05-119 от 5 юли 2016 г. за изменение на регистрациите на “Фокс Интернешънъл Ченълс България” ЕООД за доставяне на аудио-визуални медийни услуги извън територията България.
Решение № РД-05-118 от 5 юли 2016 г. за изменение на регистрациите на “Фокс Интернешънъл Ченълс България” ЕООД за доставяне на аудио-визуални медийни услуги с национален обхват.