Решения

Решения

Начало » Актове на СЕМ » Решения
Филтър

Решение № РД-05-178 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Кърджали, честота 105.4 MHz.
Решение № РД-05-177 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидата за лицензия, участвал в конкурса за град Кърджали, честота 101.3 MHz.
Решение № РД-05-176 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидата за лицензия, участвал в конкурса за град Кърджали, честота 98.8 MHz.
Решение № РД-05-175 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидата за лицензия, участвал в конкурса за град Силистра, честота 92.7 MHz.
Решение № РД-05-174 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Русе, честота 99.7 MHz.
Решение № РД-05-173 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Русе, честота 89.9 MHz.
Решение № РД-05-172 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Горна Оряховица, честота 88.9 MHz.
Решение № РД-05-171 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Горна Оряховица, честота 104.4 MHz.
Решение № РД-05-170 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидата за лицензия, участвал в конкурса за град Горна Оряховица, честота 88.5 MHz.
Решение № РД-05-169 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Априлци, честота 107.8 MHz.
Решение № РД-05-168 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидата за лицензия, участвал в конкурса за град Априлци, честота 105.4 MHz.
Решение № РД-05-167 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Априлци, честота 88.9 MHz.
Решение № РД-05-166 от 1 ноември 2016 г. за прехвърляне от "Плевен Плюс" ЕАД на "Оберон Радио Макс" ЕООД на индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуги.
Решение № РД-05-165 от 1 ноември 2016 г. за прехвърляне от "Инфопрес и ко" ЕООД на "Оберон Радио Макс" ЕООД на индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуги.
Решение № РД-05-164 от 1 ноември 2016 г. за прехвърляне от "Радио ФМ- Плюс" ЕАД на "Оберон Радио Макс" ЕООД на индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуги.
Решение № РД-05-163 от 1 ноември 2016 г. за изменение регистрацията на “Агенция за консултации и комуникации” ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга. 
Решение № РД-05-162 от 1 ноември 2016 г. за изменение на индивидуални лицензии, издадени на ЕТ "Нем-Генов – Георги Генов" за доставяне на радиоуслуги.
Решение № РД-05-161 от 25 октомври 2016 г. за заличаване регистрацията на "Телевизия Родопи" ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга. 
Решение № РД-05-160 от 25 октомври 2016 г. за изменение на индивидуални лицензии, издадени на Българското национално радио за доставяне на радиоуслуги.
Решение № РД-05-159 от 18 октомври 2016 г. за приемане на Процедура за избор на генерален директор на националния обществен доставчик на радиоуслуги, съответно на генерален директор на националния обществен доставчик на аудио-визуални медийни услуги.