Решения

Решения

Начало » Актове на СЕМ » Решения
Филтър

Решение № РД-05-57 от 3 май 2017 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Оберон радио Макс" ЕООД за територията на гр. Свиленград.
Решение № РД-05-56 от 3 май 2017 г. за откриване на процедури за провеждане на конкурси за гр. Пловдив, гр. Стара Загора, гр. Сливен и гр. Карнобат.
Решение № РД-05-55 от 25 април 2017 г. за откриване на процедури за провеждане на конкурси за гр. Хасково, гр. Шумен и гр. Видин.
Решение № РД-05-54 от 19 април 2017 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на БНР.
Решение № РД-05-53 от 19 април 2017 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Радио 1" ООД за територията на гр. Обзор.
Решение № РД-05-52 от 19 април 2017 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Фокус-Нунти" ООД за територията на град Ябланица.
Решение № РД-05-51 от 10 април 2017 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Метрорадио" ООД за територията на град Ябланица.
Решение № РД-05-50 от 10 април 2017 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Радио 1" ООД за територията на град Ябланица.
Решение № РД-05-49 от 10 април 2017 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Фокус-Нунти" ООД за територията на град Априлци.
Решение № РД-05-48 от 10 април 2017 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за град Варна.
Решение № РД-05-47 от 10 април 2017 г. за класиране на кандидата за лицензия, участвал в конкурса за град Елена, честота 106.2 MHz.
Решение № РД-05-46 от 10 април 2017 г. за класиране на кандидата за лицензия, участвал в конкурса за град Елена, честота 93.3 MHz.
Решение № РД-05-45 от 10 април 2017 г. за класиране на кандидата за лицензия, участвал в конкурса за град Елена, честота 89.2 MHz.
Решение № РД-05-44 от 4 април 2017 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Фокус-Нунти" ООД за територията на град Дулово.
Решение № РД-05-43 от 28 март 2017 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност на територията на град Троян, честота 103.4 MHz.
Решение № РД-05-42 от 28 март 2017 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност на територията на град Троян, честота 106.9 MHz.
Решение № РД-05-41 от 28 март 2017 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност на територията на град Троян, честота 99.0 MHz.
Решение № РД-05-40 от 28 март 2017 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност на територията на град Троян, честота 95.7 MHz.
Решение № РД-05-39 от 28 март 2017 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност на територията на град Троян, честота 89.5 MHz.
Решение № РД-05-38 от 28 март 2017 г. за прекратяване на индивидуална лицензия, издадена на "Инфопрес Родопи" ЕООД за гр. Девин.