ПРЕДПРИЯТИЯ

Ета Искър 1 ЕООД - Недействащo ЕИК 201804084
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, ул. Райко Алексиев № 20, ет. 2
Телефон 0659 92625
е-mail eta@eta.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг,
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Управител - Мариана Венелинова Желева - Атанасова
Едноличен собственик на капитала   "Корни 2011", ЕИК 201699060.

Договори за разпространение на програми