ПРЕДПРИЯТИЯ

Ета Искър 1 ЕООД - Недействаща ЕИК 201804084
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, ул. 'Райко Алексиев' № 20, ет. 2
Телефон 0659 92625
е-mail eta@eta.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. 'Васил Левски' № 1, ет. 1
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Управител - Мариана Венелинова Желева - Атанасова
Едноличен собственик на капитала  Мариана Венелинова Желева - Атанасова, Мариан Антонов Атанасов.
Договори за разпространение на програми