НАДЗОР

Начало » НАДЗОР

Наказателно постановление № РД-10-11 от 13 февруари 2018 г.
Наказателно постановление № РД-10-10 от 13 февруари 2018 г.
Наказателно постановление № РД-10-9 от 13 февруари 2018 г.
Наказателно постановление № РД-10-8 от 13 февруари 2018 г.
Наказателно постановление № РД-10-7 от 06 февруари 2018 г.
Наказателно постановление № РД-10-6 от 06 февруари 2018 г.
Доклад (резюме) във връзка с осъществен мониторинг за наличието на плурализъм в предавания на БНТ 1
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-99 от 21.07.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-73 от 09.06.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-69 от 19.05.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-64 от 12.05.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-54 от 25.07.2017 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-43 от 25.06.2013 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-41 от 10.05.2017 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-36 от 06.12.2016 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-34 от 21.03.2017 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-33 от 15.11.2016 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-32 от 21.03.2017 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-30 от 18.10.2016 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-25 от 07.03.2017 г.