НАДЗОР

Начало » НАДЗОР

Наказателно постановление № РД-10-19 от 31 юли 2019 г.
Наказателно постановление № РД-10-18 от 16 юли 2019 г.
Наказателно постановление № РД-10-17 от 09 юли 2019 г.
Наказателно постановление № РД-10-16 от 09 юли 2019 г.
Наказателно постановление № РД-10-15 от 01 юли 2019 г.
Доклад избори на членове на Европейски парламент Специализиран мониторинг върху дейността на доставчиците на медийни услуги по време на предизборната кампания за избори на членове на Европейски парламент от Република България (26 април – 26 май 2019 г.)
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-68 от 31.10.2017 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-36 от 02.10.2018 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-14 от 22.03.2018 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-09 от 10.02.2018 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-116 от 13.10.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-90 от 14.09.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-60 от 12.09.2017 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-58 от 28.04.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-44 от 16.05.2017 г.
Наказателно постановление № РД-10-14 от 21 юни 2019 г.
Наказателно постановление № РД-10-13 от 4 юни 2019 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-44 от 07.04.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-29 от 10.02.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-26 от 20.09.2016 г.