НАДЗОР

Начало » НАДЗОР

Дейност на СЕМ по чл. 125в от ЗРТ 25.02.2019 г. - 24.08.2019 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-72 от 12.12.2017 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-30 от 31.07.2018 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-28 от 18.10.2016 г.
Доклад за осъществено ноблюдение за спазването на плурализма в програма Хоризонт на Българското национално радио
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-27 от 14.03.2017 г.
Доклад от наблюдението на предизборната кампания за провеждане на Местни избори – 2019
Наказателно постановление № РД-10-28 от 17 октомври 2019 г.
Наказателно постановление № РД-10-27 от 02 октомври 2019 г.
Наказателно постановление № РД-10-26 от 02 октомври 2019 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-39 от 13.11.2018 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-18 от 03.04.2018 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-15 от 03.04.2018 г.
Наказателно постановление № РД-10-25 от 28 август 2019 г.
Наказателно постановление № РД-10-24 от 28 август 2019 г.
Наказателно постановление № РД-10-23 от 28 август 2019 г.
Наказателно постановление № РД-10-22 от 28 август 2019 г.
Наказателно постановление № РД-10-21 от 28 август 2019 г.
Наказателно постановление № РД-10-20 от 28 август 2019 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-42 от 11.12.2018 г.