НАДЗОР

Начало » НАДЗОР

Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-43 от 16.05.2017 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-40 от 20.11.2018 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-23 от 28.08.2019 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-12 от 29.05.2019 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-26 от 02.10.2019 г.
Наказателно постановление № РД-10-9 от 22 юли 2020 г.
Наказателно постановление № РД-10-8 от 08 юли 2020 г.
Наказателно постановление № РД-10-7 от 08 юли 2020 г.
Резюме на доклади за осъществено наблюдение на новини и актуално-публицистични предавания, излъчени на 2, 10 и 22 септември 2020 г. в радио- и телевизионните програми
Наказателно постановление № РД-10-6 от 24 юни 2020 г.
Доклад за осъществено наблюдение на радио- и телевизионни програми в периода 18-24 юли 2020 година
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-15 от 22.04.2020 г.
Наказателно постановление № РД-10-5 от 17 юни 2020 г.
Наказателно постановление № РД-10-4 от 20 май 2020 г.
Доклад за осъществено наблюдение на радио- и телевизионни програми в периода 10-17 юли 2020 година
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-107 от 15.09.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-14 от 21.06.2019 г.
Резюме от осъществено наблюдение на националните ефирни програми относно отразяването на темата за извънредното положение в страната във връзка с Covid-19 за периода от 13 март до 12 април 2020 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-27 от 10.07.2018 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-17 от 09.07.2019 г.