НАДЗОР

Начало » НАДЗОР

Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-24 от 28.08.2019 г.
Наказателно постановление № РД-10-22 от 22 декември 2021 г.
Наказателно постановление № РД-10-21 от 03 декември 2021 г.
Наказателно постановление № РД-10-20 от 03 декември 2021 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-16 от 03.04.2018 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-13 от 04.11.2020 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-02 от 26.02.2020 г.
Наказателно постановление № РД-10-19 от 17 ноември 2021 г.
Наказателно постановление № РД-10-18 от 06 октомври 2021 г.
Предпочитани медии като източник на информация от аудиторията във връзка с изборите за Президент и за народни представители - ноември 2021
Mедийни предпочитания на българската аудитория в предизборните кампании за парламентарните избори на 4 април и на 11 юли 2021
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-19 от 31.07.2019 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-04 от 20.05.2020 г.
Наказателно постановление № РД-10-17 от 24 септември 2021 г.
Наказателно постановление № РД-10-16 от 10 септември 2021 г.
Наказателно постановление № РД-10-15 от 10 септември 2021 г.
Наказателно постановление № РД-10-14 от 25 август 2021 г.
Наказателно постановление № РД-10-13 от 12 август 2021 г.
Наказателно постановление № РД-10-12 от 12 август 2021 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-59 от 12.09.2017 г.