НАДЗОР

Начало » НАДЗОР

Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-27 от 02.10.2019 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-06 от 16.04.2019 г.
Наказателно постановление № РД-10-19 от 28 юли 2022 г.
Наказателно постановление № РД-10-18 от 28 юли 2022 г.
Наказателно постановление № РД-10-17 от 28 юли 2022 г.
Наказателно постановление № РД-10-16 от 21 юли 2022 г.
Наказателно постановление № РД-10-15 от 07 юли 2022 г.
Наказателно постановление № РД-10-14 от 15 юни 2022 г.
Наказателно постановление № РД-10-13 от 15 юни 2022 г.
Наказателно постановление № РД-10-12 от 02 юни 2022 г.
Наблюдение относно достъпността на програми за хора с увреден слух
Фокусиран тематичен мониторинг на отразяване спирането на природния газ за България от страна на Русия в контекста на войната в Украйна
Фокусиран тематичен мониторинг на отразяване на дебатите за военнотехническата помощ за Украйна
Социологическо проучване за източниците на информация по темата за войната в Украйна
Фокусиран тематичен мониторинг на военните престъпления в Буча в контекста на войната в Украйна
Фокусиран тематичен мониторинг на случая с кораба „Царевна“ в контекста на войната в Украйна
Наказателно постановление № РД-10-11 от 19 май 2022 г.
Наказателно постановление № РД-10-10 от 05 май 2022 г.
Наказателно постановление № РД-10-9 от 30 март 2022 г.
Наказателно постановление № РД-10-8 от 30 март 2022 г.