НАДЗОР

Начало » НАДЗОР

Наказателно постановление № РД-10-1 от 12 януари 2023 г.
Доклад за наблюдение на предаването „12+3“
Доклад за наблюдение на предаването „Политически некоректно“
Наказателно постановление № РД-10-20 от 08 декември 2022 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-16 от 10.09.2021 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-20 от 03.12.2021 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-19 от 17.11.2021 г.
Медийни предпочитания на аудиторията по време на предизборната кампания за 48-то Народно събрание
Доклад за специализираното наблюдение на предизборната кампания за извънредните избори за 48-мо Народно събрание
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-22 от 26.06.2018 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-17 от 24.09.2021 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-50 от 27.06.2017 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-27 от 10.09.2021 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-15 от 10.09.2021 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-11 от 07.07.2021 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-27 от 02.10.2019 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-06 от 16.04.2019 г.
Наказателно постановление № РД-10-19 от 28 юли 2022 г.
Наказателно постановление № РД-10-18 от 28 юли 2022 г.
Наказателно постановление № РД-10-17 от 28 юли 2022 г.