НАДЗОР

Начало » НАДЗОР

Наказателно постановление № РД-10-3 от 24 февруари 2021 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-31 от 14.08.2018 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-28 от 17.10.2019 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-17 от 03.04.2018 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-03 от 11.03.2020 г.
Наказателно постановление № РД-10-2 от 13 януари 2021 г.
Наказателно постановление № РД-10-1 от 13 януари 2021 г.
Резюме на доклад за резултатите от фокусирано наблюдение на темата Ковид-19 в програми на обществени и търговски доставчици на медийни услуги за периода 25.11-08.12.2020 година
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-03 от 06.02.2019 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-20 от 28.08.2019 г
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-19 от 14.06.2018 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-18 от 16.07.2019 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-41 от 07.04.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-04 от 21.02.2019 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-119 от 27.10.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-84 от 14.07.2015 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-12 от 19.06.2019 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-07 от 14.05.2019 г.
Наказателно постановление № РД-10-13 от 04 ноември 2020 г.
Наказателно постановление № РД-10-12 от 03 ноември 2020 г.