НАДЗОР

Начало » НАДЗОР

Наказателно постановление № РД-10-19 от 17 ноември 2021 г.
Наказателно постановление № РД-10-18 от 06 октомври 2021 г.
Предпочитани медии като източник на информация от аудиторията във връзка с изборите за Президент и за народни представители - ноември 2021
Mедийни предпочитания на българската аудитория в предизборните кампании за парламентарните избори на 4 април и на 11 юли 2021
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-19 от 31.07.2019 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-04 от 20.05.2020 г.
Наказателно постановление № РД-10-17 от 24 септември 2021 г.
Наказателно постановление № РД-10-16 от 10 септември 2021 г.
Наказателно постановление № РД-10-15 от 10 септември 2021 г.
Наказателно постановление № РД-10-14 от 25 август 2021 г.
Наказателно постановление № РД-10-13 от 12 август 2021 г.
Наказателно постановление № РД-10-12 от 12 август 2021 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-59 от 12.09.2017 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-21 от 28.08.2019 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-11 от 21.10.2020 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-42 от 16.05.2017 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-35 от 10.04.2017 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-29 от 11.12.2019 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-19 от 14.02.2017 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-11 от 29.05.2019 г.