Вътрешни правила за работа с информацията, представляваща търговска тайна, постъпила в Съвета за електронни медии