Лицензиране и регистриране


Списък на доставчиците и програмите, за които ЗРТ предвижда задължително разпространение чрез мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване

Допълнителни документи

List_must_carry_2013.pdf