СЕМ

Избор на генерален директор на БНТ


Начало » СЕМ » Избор на генерален директор на БНТ

На 9 май 2019 г., Съветът за електронни медии, в изпълнение на правомощието си по чл. 32, ал. 1, т. 2 от Закона за радиото и телевизията, обяви процедура за избор на генерален директор на Българската национална телевизия

Сроковете за отделните етапи на процедурата са:
  • подаване на документи – до 3 юни 2019 г.;
  • оповестяване на кандидатите, които са допуснати до процедурата – до 25 юни 2019 г.;
  • оповестяване на кандидатите, които са допуснати до изслушване – до 1 юли 2019 г.;
  • изслушвания – 3-4 юли 2019 г.; избор на генерален директор – 5 юли 2019 г.

Изслушванията на допуснатите кандидати ще се проведат в поредност, съгласно входящия номер на заявлението за участие в процедурата, подадено в СЕМ:

03 юли 2019 г.
  • 9:30 ч. – 11:45 ч.   - Сашо Йовков (вх. № РД-22 25-00-14/03.06.2019 г.)
  • 12:15 ч. – 14:30 ч. - Никола Тодоров (вх. № РД-22 25-00-15/03.06.2019 г.)
  • 14:45 ч. – 17:00 ч. - Явор Симов (вх. № РД-22 25-00-17/03.06.2019 г.)
04 юли 2019 г.
  • 9:30 ч. – 11:45 ч.   - Сашо Диков (вх. № РД-22 25-00-19/03.06.2019 г.)
  • 12:15 ч. – 14:30 ч. - Емил Кошлуков (вх. № РД-22 25-00-21/03.06.2019 г.)
  • 14:45 ч. – 17:00 ч. - Стоил Рошкев (вх. № РД-22 25-00-22/03.06.2019 г.)

Съветът прие правила за изслушване на кандидатите, които са публикувани на интернет сайта (тук).