ERGA

Начало » ERGA

Прессъобщение Доклади и позиции

Групата на европейските регулаторни органи за аудиовизуални медийни услуги обединява ръководители или представители на високо равнище на национални независими регулаторни органи в областта на аудиовизуалните услуги, за да съветва Комисията относно прилагането на Директивата на ЕС за аудиовизуалните медийни услуги (AVMSD).

На 3 февруари 2014 г., Европейската комисия прие Решение за създаване на ERGA и за определяне на целите на Групата:
  • да съветва и подпомага Комисията в нейната работа, да гарантира последователното прилагане на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги, както и по всички други въпроси, свързани с аудиовизуалните медийни услуги, които са от компетентността на Комисията.
  • да улеснява сътрудничеството между регулаторните органи в ЕС, както е предвидено в Директивата, регулираща аудиовизуалните медийни услуги.
  • да даде възможност за обмен на опит и добри практики.
От създаването си досега Групата е избирала следното ръководство:

2014 и 2015: председател г-н Оливие Шрамек (председател на френския регулаторен орган CSA), заместник-председател г-жа Мадлен де Кок Бунинг (председател на нидерландския регулаторен орган CvdM), заместник-председател г-н Ян Дворак (председател на полския регулаторен орган KRRiT).

2016: председател г-жа Мадлен де Кок Бунинг (председател на нидерландския регулаторен орган CvdM), заместник-председател г-н Оливие Шрамек (председател на френския регулаторен орган CSA), заместник-председател г-жа Миряна Ракич (председател на хърватския регулаторен орган AEM)

2017: Председател г-жа Мадлен де Кок Бунинг (председател на нидерландския регулаторен орган CvdM), заместник-председател г-н Дамир Хайдук (председател на хърватския регулаторен орган AEM), заместник-председател г-н Любош Куклиш (главен изпълнителен директор на словашкия регулаторен орган RVR)

2018 (януари-юли): Председател г-н Дамир Хайдук (председател на хърватския регулаторен орган AEM), заместник-председател г-н Любош Куклиш (главен изпълнителен директор на словашкия регулаторен орган RVR), заместник-председател г-н Тобиас Шмид (комисар по европейските въпроси на германското правителство DLM)

2018 (юли-декември): Председател г-н Любош Куклиш (главен изпълнителен директор на словашкия регулаторен орган RVR), заместник-председател г-н Тобиас Шмид (комисар по европейските въпроси на германския регулаторен орган DLM)

2019: председател г-н Любош Куклиш (главен изпълнителен директор на словашкия регулаторен орган RVR), заместник-председател г-н Тобиас Шмид (комисар по европейските въпроси на германския DLM), заместник-председател г-н Карим Ибурки (председател на CSA, медиен регулатор на Френската общност в Белгия)

2020 - 2021: Председател г-н Тобиас Шмид (комисар по европейските въпроси на германския DLM), заместник-председател г-н Карим Ибурки (председател на CSA, медиен регулатор на Френската общност в Белгия)

2022: Председател г-н Карим Ибурки (председател на CSA, медиен регулатор на Френската общност в Белгия), заместник-председател г-н Джакомо Ласорела (председател на италианския регулаторен орган AGCOM).