Прессъобщения ERGA

Начало » Прессъобщения ERGA
Филтър

12pageBoxRight
ERGA горещо приветства приемането на Европейския акт за свободата на медиите - 11.04.2024 г.
20-то пленарно заседание на ERGA: Европейските медийни регулатори поглеждат в бъдещето - от прилагането на DSA до въвеждането на EMFA - 21.12.2023 г. - 21.12.2024 г.
ERGA приема позицията си по тристранните срещи относно Европейския акт за свободата на медиите и пожелава бързо приключване на законодателния процес. - 30.10.2023 г.
19-то пленарно заседание на ERGA: Европейските медийни регулатори се събират и обсъждат ролята си в променящата се аудиовизуална среда. - 29.06.2023 г.
ERGA подписва съвместна декларация с други мрежи от регулаторни органи в подкрепа на целите на Глобалната конференция на ЮНЕСКО за защита на демокрацията и правата на човека - 02.03.2023 г.
Пленарно заседание на ERGA: Членовете обсъждат EMFA, избират нов Управителен съвет и очакват работната програма за 2023 г. - 05.12.2022 г.
Европейски законодателен акт за свободата на медиите (EMFA): ERGA приема документ с позиция в подкрепа на инициативата и призовава за ефективна независимост на новия Европейски съвет за медийни услуги - 29.11.2022 г.
ERGA приветства влизането в сила на DSA, което ще доведе до по-безопасна цифрова среда в Европа, и е подготвена за неговото прилагане - 17.11.2022 г.
ERGA приветства целите на предложението за Европейски акт за свободата на медиите и подчертава значението на осигуряването на ефективна независимост и адекватни ресурси за неговото прилагане - 07.10.2022 г.
Прозрачност и таргетиране на политическата реклама: ERGA иска по-ясни дефиниции и недвусмислен ангажимент за координирано управление - 21.09.2022 г.
17-то пленарно заседание на ERGA: Европейските медийни регулаторни органи се събират и обсъждат как да осигурят въвеждането на ключови европейски законодателни предложения - 01.07.2022 г.
ERGA споделя целите на Европейската комисия и призовава за по-високо ниво на прозрачност на политическото рекламиране - 04.05.2022 г.
ERGA представя своя принос към обществената консултация на Комисията относно Европейския акт за свободата на медиите (ЕМFA) - 07.04.2022 г.
Законодателен акт за цифровите услуги: независимият надзор и силното сътрудничество са от ключово значение - 24.03.2022 г.
Среща на ERGA и EDMO за по-нататъшно укрепване на сътрудничеството в борбата с предизвикателствата на дезинформацията - 24.03.2022 г.
ERGA е обединена и готова да допринесе за ефективността на новите икономически санкции на ЕС срещу руските медии, контролирани от държавата - 02.03.2022 г.
Съвместният отговор на ERGA относно външната дезинформация и манипулиране на информацията: Европейските медийни регулаторни органи засилват сътрудничеството си - 10.02.2022 г.
Европейските регулаторни органи за аудиовизуални медийни услуги започват работата си в решаваща година за развитието на медийната рамка на ЕС. - 04.02.2022 г.
ERGA представя приоритетите си на Комисията по култура и образование в Европейския парламент - 17.01.2022 г.
Прозрачността вреди само на онези, които имат какво да крият. - 03.12.2021 г.
12pageBoxRight