Правилник за организиране и провеждане на процедура от Съвета за електронни медии за издаване на лицензия за радио- и телевизионна дейност за програми, разпространявани чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване