ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Вид
Обхват

Населено място
Способ на разпространение
Име на програма
РАДИО ЕНЕРДЖИ logo РАДИО ЕНЕРДЖИ
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат Hit Music Only
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Банско 95.8 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 28.08.2012 г.
Лицензия 1-017-01-12
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Р-22 ЕООД »
РАДИО ЕНЕРДЖИ logo РАДИО ЕНЕРДЖИ
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат Hit Music Only
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Кресна 106.8 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 11.09.2012 г.
Лицензия 1-017-01-14
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Р-22 ЕООД »
РАДИО ЕНЕРДЖИ logo РАДИО ЕНЕРДЖИ
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат Hit Music Only
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Бобошево 106.2 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 12.03.2019 г.
Лицензия 1-017-01-15
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Р-22 ЕООД »
РАДИО ЕНЕРДЖИ logo РАДИО ЕНЕРДЖИ
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат Hit Music Only
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Кюстендил 88.5 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 26.07.2001 г.
Лицензия 1-017-01-16
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Р-22 ЕООД »
РАДИО ЕНЕРДЖИ logo РАДИО ЕНЕРДЖИ
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат Hit Music Only
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Ловеч 105.9 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 13.07.2023 г.
Лицензия 1-017-01-17
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Р-22 ЕООД »
РАДИО ЕНЕРДЖИ logo РАДИО ЕНЕРДЖИ
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат Hit Music Only
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
Созопол 99.4 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 13.11.2019 г.
Лицензия 1-017-01-18
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Р-22 ЕООД »
РАДИО ЕНЕРДЖИ logo РАДИО ЕНЕРДЖИ
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат Hit Music Only
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Търговище 105.6 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 14.03.2024 г.
Лицензия 1-017-01-19
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Р-22 ЕООД »
РАДИО ЗОРАНА logo РАДИО ЗОРАНА
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат - музикален
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. София 87.6 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 11.01.2001 г.
Лицензия 1-055-01-01
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Романтика ЕООД »
Уеб сайт http://zorana.bg/
Streaming ONLINE РАДИО ЗОРАНА ONLINE
РАДИО К 2 logo РАДИО К 2
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, формат информационно–музикален
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. София 93.9 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 29.06.2000 г.
Лицензия ЛРР-01 1-065-01-01
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Анаили Мили ЕООД »
Уеб сайт http://www.radiok2.bg/
Streaming ONLINE РАДИО К 2 ONLINE
РАДИО МАЯ  
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Бургас 103.9 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 11.01.2001 г.
Лицензия ЛРР-01 1-080-02-01
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице МК СТУДИО ЕООД »
Уеб сайт http://www.radiomaia.com/
Streaming ONLINE РАДИО МАЯ ONLINE
РАДИО МАЯ  
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Варна честота 96.4 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 01.11.2001 г.
Лицензия ЛРР-01 1-080-01-01
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице МК СТУДИО ЕООД »
Уеб сайт http://www.radiomaia.com/
Streaming ONLINE РАДИО МАЯ ONLINE
РАДИО МАЯ  
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Шумен честота 99.8 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 01.11.2001 г.
Лицензия ЛРР-01 1-080-01-02
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице МК СТУДИО ЕООД »
Уеб сайт http://www.radiomaia.com/
Streaming ONLINE РАДИО МАЯ ONLINE
РАДИО МЕДЖИК ФМ logo РАДИО МЕДЖИК ФМ
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория над 35 години, формат AC
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. София 92.4 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 11.01.2001 г.
Лицензия 1-005-01-02
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице АГЕНЦИЯ АТЛАНТИК ЕООД »
Уеб сайт http://www.magicfm.bg/
Streaming ONLINE РАДИО МЕДЖИК ФМ ONLINE
РАДИО МЕДЖИК ФМ logo РАДИО МЕДЖИК ФМ
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория над 35 години, формат AC
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Пловдив 97.7 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 29.06.2000 г.
Лицензия 1-005-01-03
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице АГЕНЦИЯ АТЛАНТИК ЕООД »
Уеб сайт http://www.magicfm.bg/
Streaming ONLINE РАДИО МЕДЖИК ФМ ONLINE
РАДИО МЕДЖИК ФМ logo РАДИО МЕДЖИК ФМ
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория над 35 години, формат AC
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Видин 96.7 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 26.07.2001 г.
Лицензия 1-005-01-05
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице АГЕНЦИЯ АТЛАНТИК ЕООД »