НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

Вид услуга
Описание
Скат ТВ ООД - Видео по поръчка Параметри Услуга, позволяваща на крайните потребители да получават в определен от тях час, изрично заявено събитие, избрано по каталог.
Териториален обхват Национален
Дата на стартиране 01.01.2011 г.
Юридическо лице Скат ТВ ООД »
Ван Крис 21 ЕООД - Видео по поръчка Параметри специализирана платформа, посредством която определен каталог от филми, песни и други аудио-визуални продукти е достъпен за клиенти на територията на Р.България. Платформата предлага: възможност за ползване на определена част от заглавията за определен период от време; възможност за ползване на определена част от заглавията докато са налични в каталога; възможност за гледане на определено заглавие при поискване като бонус или срещу минимално заплащане
Териториален обхват Национален
Дата на стартиране 01.12.2013 г.
Юридическо лице Ван Крис 21 ЕООД »