Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Име на предприятие
3Сат ТВ ООД - Недействаща ЕИК 115830647
Държава България
Адрес на управление Храбрино 4111, ул. '9-та' № 7
Телефон 0899907466
е-mail iliev1919@abv.bg
Адрес за кореспонденция Храбрино 4111, ул. '9-та' № 7
Лице за контакт Кирил Илиев Сърбаков
Органи на управление КИРИЛ ИЛИЕВ СЪРБАКОВ
Съдружници  КИРИЛ ИЛИЕВ СЪРБАКОВ, ОЛГА ИЛИЕВА ЧОЛАКОВА, ПАВЕЛ ПЕТРОВ ДРАГАНОВ.
  Договори за разпространение на програми
3Т КОМ ЕООД - Не предоставила информация ЕИК 115872315
Държава България
Адрес на управление гр. София 1658, ж.к. "Красно село", бл. 207А, вх. А, ет. 1, ап. 3
Телефон 02 4110011
е-mail 3t.com@gmail.com
Лице за контакт Ясен Георгиев Паспалев
Органи на управление Ясен Георгиев Паспалев -управител
Едноличен собственик на капитала  Ясен Георгиев Паспалев -Едноличен собственик на капитала.
  Договори за разпространение на програми
5 Ком ООД ЕИК 114100392
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. 'Иван Вазов' № 4, ет. 5, ап. 12
Телефон 064/ 801807
е-mail kt5kom@optisprint.net
Адрес за кореспонденция гр.Плевен 5800, ул. 'Иван Вазов' № 4, ет. 5, ап. 12
Лице за контакт Емил Борисов Иванов
Органи на управление ЕМИЛ БОРИСОВ ИВАНОВ
Съдружници  ПЕТЪР ЛЮБЕНОВ ХРИСТОНЕВ, "СПРИНТ" ООД, ЕМИЛ БОРИСОВ ИВАНОВ
Лица, упражняващи контрол СПРИНТ ООД, ЕИК 114613893
  Договори за разпространение на програми
А И С-ТВ ООД ЕИК 103212511
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9010, бул. "Ген.Паренсов" № 50
Телефон 0888808925; 0897 888122
е-mail aistvnet@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Варна 9010, ж. к. 'Чайка' , бл. 7, вх. Г, ет. 3
Лице за контакт Светлин Димитров Димитров
Органи на управление Николай Пламенов Михайлов-управител
Съдружници  Николай Пламенов Михайлов-Едноличен собственик на капитала.
  Договори за разпространение на програми
Абритус.ком АД - Недействаща ЕИК 116519001
Държава България
Адрес на управление гр. Разград 7200, бул. 'Бели Лом' № 15
Телефон 084/ 661121
е-mail office@abritus.bg;abritus@dir.bg
Адрес за кореспонденция гр. Разград 7200, бул. 'Бели Лом' № 15, п.к. 210
Лице за контакт Татяна Добрева Йорданова
Органи на управление Съвет на директорите - АНИЛИН ПЕТРОВ АВРАМОВ, ПЕНКА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА, ТАТЯНА ДОБРЕВА ЙОРДАНОВА, Представляващ - ТАТЯНА ДОБРЕВА ИВАНОВА
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Аве - Иван Янчев - Не предоставила информация ЕИК 040124632
Държава България
Адрес на управление гр. Благоевград 2700, ул. “Тодор Александров” № 49
Телефон 07380181; 073836373
е-mail firmenaposta@gmail.com
Адрес за кореспонденция гр. Благоевград 2700, ул . “Тодор Александров” № 49
Лице за контакт Иван Янаков Янчев
Органи на управление ИВАН ЯНАКОВ ЯНЧЕВ
  Договори за разпространение на програми
Авия ООД ЕИК 114123117
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. 'Иван Вазов' № 4, ет. 5, ап.12
Телефон 064/ 801807
е-mail ktavia@optisprint.net
Адрес за кореспонденция гр.Плевен 5800, ул. 'Константин Величков' № 4, ет. 1, ап. 3
Лице за контакт Здравко Иванов Кръстев
Органи на управление ЗДРАВКО ИВАНОВ КРЪСТЕВ и ПЛАМЕН ДОБРИНОВ ДОКОВ - управители
Съдружници  ЗДРАВКО ИВАНОВ КРЪСТЕВ и СПРИНТ - ПЛЕВЕН ЕИК 114613893
  Договори за разпространение на програми
Ади нет ЕООД ЕИК 203023497
Държава България
Адрес на управление Кочево 7075, ул."1-ва" № 48
Телефон 0888 022460
е-mail adi.net@abv.bg
Лице за контакт Анна Николова
Органи на управление Управител - АННА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
  Договори за разпространение на програми
Адлер - МК ООД - Не предоставила информация ЕИК 115133908
Държава България
Адрес на управление гр. Пловдив 4002, ул. " София" №18,ет.2,ап.2
Телефон 0899 985807
е-mail office@turbomip.net
Лице за контакт Николай Георгиев Томбаков
Органи на управление Николай Георгиев Томбаков - управител.
Съдружници  Светлана Рангелова Томбакова, Николай Георгиев Томбаков,Росен Георгиев Томбаков.
  Договори за разпространение на програми
Адо Нет ООД ЕИК 201039927
Държава България
Адрес на управление гр. Гоце Делчев 2900, ул. 'Скопие' № 13
Адрес за кореспонденция гр. Гоце Делчев 2900, ул. 'Скопие' № 13
Лице за контакт Васил Димитров Ораков
Органи на управление Васил Димитров Ораков Халил Халил Адем Дерели Йозер
Съдружници  Халил Халил Адем Дерели Йозер "Гоце - Нет"ООД
  Договори за разпространение на програми
Аетос ТВ ЕООД ЕИК 147044225
Държава България
Адрес на управление гр. Бургас 8000, ж. к. Лазур, бл.153,вх.2,ет.1
Телефон 056 810 273
е-mail boss@rn-tv.com;nap@rn-tv.com
Адрес за кореспонденция гр. Бургас 8000, ж.к. Лазур,бл.153,вх.2,ет.1
Лице за контакт Георги Стоянов Стоянов
Органи на управление Управител - Георги Стоянов Стоянов
Едноличен собственик на капитала  Георги Стоянов Стоянов
  Договори за разпространение на програми
Ай Би Джи ЕлСат ООД - Не предоставила информация ЕИК 202243864
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9000, ул. "Александър Дякович" №45,ет.4,ап.офис 31
Телефон 052 390809; 0886 010777
е-mail office@ibg-elsat.com
Органи на управление Юрий Архангельский -управител
Съдружници  Олга Леонидова Кильчевская, "ЗЕКК ГРУПП" ЕООД
  Договори за разпространение на програми
Ай Ди Ти ЕООД - Недействаща ЕИК 101608985
Държава България
Адрес на управление Банско 2770, ул."Пирин" № 18
Телефон 0885 909460;074988421
е-mail idt_bansko@yahoo.com
Органи на управление Иван Костадинов Докторов -управител.
Едноличен собственик на капитала  Иван Костадинов Докторов - Едноличенп собственик на капитала.
  Договори за разпространение на програми
Ай ди Ти Ви ЕООД - Недействаща ЕИК 202803971
Държава България
Адрес на управление гр. Стара Загора 6000, ул. "Цар Симеон Велики" № 160, ет. 6, офис 20
Телефон 042 651166
Адрес за кореспонденция гр. Стара Загора, ул. "Евридика" № 5
Лице за контакт Бойко Димов Байчев
Органи на управление Бойко Димов Байчев -управител
Едноличен собственик на капитала  Бойко Димов Байчев -Едноличен собственик на капитала.
  Договори за разпространение на програми
Ай Пи Ем Ти ООД - Недействаща ЕИК 202584196
Държава България
Адрес на управление гр. София 1309, ул. 'Шумен' № 13, ап.24
Телефон 0888618040
е-mail vlastimir.georgiev@gmail.com
Лице за контакт Властимир Пламенов Георгиев
Органи на управление Властимир Пламенов Георгиев, Горан Борисов Горанов-управители
Съдружници  Властимир Пламенов Георгиев, Горан Борисов Горанов.
  Договори за разпространение на програми