Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-64 от 31 март 2016 г. за откриване на конкурс за осъществяване на радиодейност за град Дупница, честота 97.2 MHz,
Решение № РД-05-63 от 31 март 2016 г. за откриване на конкурс за осъществяване на радиодейност за град Дупница, честота 94.7 MHz.
Решение № РД-05-62 от 31 март 2016 г. за регистрация на “Розенфелд и Ко” АД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор). 
Решение № РД-05-61 от 31 март 2016 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за град Елена.
Решение № РД-05-60 от 31 март 2016 г. за изменение на индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуга, издадени на "България Он Ер" ООД за гр. Кюстендил и гр. Плевен.
Решение № РД-05-59 от 31 март 2016 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-58 от 22 март 2016 г. за обявяване на конкурс за избиране на генерален директор на БНР.
Решение № РД-05-57 от 15 март 2016 г. за изменение на разрешения за осъществяване на електронни съобщения, издадени на "Българска радиокомпания” ООД.
Решение № РД-05-56 от 15 март 2016 г. за регистрация на “Комодоре БГ” ЕООД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор).
Решение № РД-05-55 от 8 март 2016 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на “Фокус Нунти” ООД за град Враца.
Решение № РД-05-54 от 8 март 2016 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на “Фокус Нунти” ООД  за град Балчик.
Решение № РД-05-53 от 8 март 2016 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на “Радио 1” ООД за  град Карнобат.
Решение № РД-05-52 от 8 март 2016 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на “Радио Веселина” ЕАД за град Балчик.
Решение № РД-05-51 от 8 март 2016 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на “Радио Веселина” ЕАД за град Силистра.
Решение № РД-05-50 от 8 март 2016 г. за изменение на регистрацията на “Мувистар” ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-49 от 8 март 2016 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на “Българска Радиокомпания” ООД.
Решение № РД-05-48 от 8 март 2016 г. за заличаване на регистрацията на „Тивиарт” АД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга. 
Решение № РД-05-47 от 8 март 2016 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за регион - област Кюстендил.
Решение № РД-05-46 от 2 март 2016 г. да прехвърляне от "Плевен плюс" ЕАД на "България Он Ер" ООД на разрешения за осъществяване на електронни съобщения на територията на гр. Плевен и гр. Кюстендил.
Решение № РД-05-45 от 2 март 2016 г. за прехвърляне от "Плевен плюс" ЕАД на "България Он Ер" ООД на индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуги за гр. Плевен и гр. Кюстендил.