Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-126 от 19 юли 2016 г. за заличаване регистрацията на "Ем Стар България" ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-125 от 19 юли 2016 г. за заличаване регистрацията на “Родопи Сат - Плюс” ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-124 от 19 юли 2016 г. за заличаване регистрацията на “Фар РГВ” АД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-123 от 19 юли 2016 г. за вписване на “Мувистар”  ЕООД като доставчик на нелинейна медийна услуга.
Решение № РД-05-122 от 19 юли 2016 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за регион, включващ населените места в община Троян.
Решение № РД-05-121 от 12 юли 2016 г. за регистрация на "БТВ Медиа груп" ЕАД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга извън територията България.
Решение № РД-05-120 от 12 юли 2016 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на “Фокус Нунти” ООД за град Исперих.
Решение № РД-05-119 от 5 юли 2016 г. за изменение на регистрациите на “Фокс Интернешънъл Ченълс България” ЕООД за доставяне на аудио-визуални медийни услуги извън територията България.
Решение № РД-05-118 от 5 юли 2016 г. за изменение на регистрациите на “Фокс Интернешънъл Ченълс България” ЕООД за доставяне на аудио-визуални медийни услуги с национален обхват.
Решение № РД-05-117 от 5 юли 2016 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Фондация “Радио Нова Европа” за гр. Казанлък.
Решение № РД-05-116 от 5 юли 2016 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за град Пловдив.
Решение № РД-05-115 от 28 юни 2016 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на “България Он Ер” ООД за гр. Велико Търново.
Решение № РД-05-114 от 28 юни 2016 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на “Р-22” ЕООД за град Силистра. 
Решение № РД-05-113 от 14 юни 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Царево, честота 101.5 MHz. 
Решение № РД-05-112 от 14 юни 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Царево, честота 98.0 MHz.
Решение № РД-05-111 от 14 юни 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Царево, честота 97.4 MHz.
Решение № РД-05-110 от 14 юни 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Поморие, честота 98.7 MHz.
Решение № РД-05-109 от 14 юни 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Несебър, честота 107.5 MHz.
Решение № РД-05-108 от 14 юни 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Несебър, честота 100.2 MHz.
Решение № РД-05-107 от 14 юни 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Несебър, честота 94.4 MHz.