Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-82 от 10 май 2016 г. за провеждане на събеседванията с кандидатите за генерален директор на БНР.
Решение № РД-05-81 от 10 май 2016 г. за недопускане до участие в конкурса за избиране на генерален директор на БНР.
Решение № РД-05-80 от 10 май 2016 г. за допускане до участие в конкурса за избиране на генерален директор на БНР.
Решение № РД-05-79 от 9 май 2016 г. за избор на председател на СЕМ.
Решение № РД-05-78 от 4 май 2016 г. за изменение на разрешения за осъществяване на електронни съобщения, издадени на “България Он Ер” ООД.
Решение № РД-05-77 от 4 май 2016 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на “БТВ Медиа Груп” ЕАД.
Решение № РД-05-76 от 19 април 2016 г. за предоставяне на пълен достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-75 от 19 април 2016 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на “България Он Ер” ООД за град Смолян.
Решение № РД-05-74 от 19 април 2016 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на “Гларус” ООД за град Поморие, 
Решение № РД-05-73 от 19 април 2016 г. за изменение на регистрацията на “ПИК Броудкастинг” АД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-72 от 19 април 2016 г. за вписване на чуждестранни телевизионни програми във втори раздел на Публичния регистър.
Решение № РД-05-71 от 12 април 2016 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на “Оберон Радио Макс” ЕООД за град Ябланица.
Решение № РД-05-70 от 5 април 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия в конкурса за осъществяване на радиодейност за град Казанлък, честота 102.0MHz.
Решение № РД-05-69 от 5 април 2016 г. за заличаване на регистрациите на “Близу Медиа енд Броудбенд” ЕАД за доставяне на аудио-визуални медийни услуги. 
Решение № РД-05-68 от 5 април 2016 г. за заличаване на регистрацията на “ЕМ.ДЖИ.И.З.” ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга. 
Решение № РД-05-67 от 5 април 2016 г. за избор на изпълняващ длъжността председател на СЕМ.
Решение № РД-05-66 от 31 март 2016 г. за откриване на конкурс за осъществяване на радиодейност за град Дупница, честота 107.4 MHz. 
Решение № РД-05-65 от 31 март 2016 г. за откриване на конкурс за осъществяване на радиодейност за град Дупница, честота 105.8 MHz.
Решение № РД-05-64 от 31 март 2016 г. за откриване на конкурс за осъществяване на радиодейност за град Дупница, честота 97.2 MHz,
Решение № РД-05-63 от 31 март 2016 г. за откриване на конкурс за осъществяване на радиодейност за град Дупница, честота 94.7 MHz.