Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-46 от 2 март 2016 г. да прехвърляне от "Плевен плюс" ЕАД на "България Он Ер" ООД на разрешения за осъществяване на електронни съобщения на територията на гр. Плевен и гр. Кюстендил.
Решение № РД-05-45 от 2 март 2016 г. за прехвърляне от "Плевен плюс" ЕАД на "България Он Ер" ООД на индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуги за гр. Плевен и гр. Кюстендил.
Решение № РД-05-44 от 26 февруари 2016 г. за регистрация на “ПИК Броудкастинг” АД като доставчик на линейна медийна услуга.
Решение № РД-05-43 от 26 февруари 2016 г. за отказ за прехвърляне от СД "Мая и Ко- Ташев, Иванова сие" на "Ер Ен Трейдинг" ЕООД на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга за гр. Бургас.
Решение № РД-05-42 от 16 февруари 2016 г. за отказ за регистрация на “РомаТВ 1” ЕООД като доставчик на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-41 от 16 февруари 2016 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за регион - област Варна.
Решение № РД-05-40 от 9 февруари 2016 г за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма със специализиран профил, предназначена за аудитория от 20 до 45 години, за град Ябланица, честота 100.5 MHz.
Решение № РД-05-39 от 9 февруари 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма със специализиран профил, предназначена за аудитория над 35 години, за град Ябланица, честота 96.1 MHz.
Решение № РД-05-38 от 9 февруари 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма с общ (политематичен) профил за град Ябланица, честота 93.3 MHz.
Решение № РД-05-37 от 9 февруари 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма със специализиран профил, предназначена за аудитория до 30 години, за град Ябланица, честота 104.7 MHz.
Решение № РД-05-36 от 9 февруари 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма със специализиран профил, предназначена за аудитория от 20 до 45 години, за град Ябланица, честота 98.0 MHz.
Решение № РД-05-35 от 9 февруари 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма с общ (политематичен) профил за град Ябланица, честота 90.6 MHz.
Решение № РД-05-34 от 9 февруари 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма със специализиран профил, предназначена за аудитория над 35 години, за град Силистра, честота 92.7 MHz.
Решение № РД-05-33 от 9 февруари 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма с общ (политематичен) профил за град Русе, честота 99.7 MHz.
Решение № РД-05-32 от 9 февруари 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма с общ (политематичен) профил за град Русе, честота 89.9 MHz.
Решение № РД-05-31 от 9 февруари 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма със специализиран профил, предназначена за аудитория от 20 до 45 години, за град Приморско, честота 100.6 MHz.
Решение № РД-05-30 от 9 февруари 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма със специализиран профил, предназначена за аудитория от 20 до 45 години, за град Приморско, честота 101.1 MHz. 
Решение № РД-05-29 от 9 февруари 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма със специализиран профил, предназначена за аудитория над 35 години, за град Приморско, честота 93.4 MHz.
Решение № РД-05-28 от 9 февруари 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма със специализиран профил, предназначена за аудитория от 20 до 45 години, за град Обзор, честота 107.9 MHz.
Решение № РД-05-27 от 9 февруари 2016 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма със специализиран профил, предназначена за аудитория от 20 до 45 години, за град Обзор, честота 99.6 MHz.