Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-183 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Приморско, честота 93.4 MHz.
Решение № РД-05-182 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Обзор, честота 107.9 MHz.
Решение № РД-05-181 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Обзор, честота 99.6 MHz.
Решение № РД-05-180 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Обзор, честота 97.0 MHz.
Решение № РД-05-179 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Кърджали, честота 106.5 MHz.
Решение № РД-05-178 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Кърджали, честота 105.4 MHz.
Решение № РД-05-177 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидата за лицензия, участвал в конкурса за град Кърджали, честота 101.3 MHz.
Решение № РД-05-176 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидата за лицензия, участвал в конкурса за град Кърджали, честота 98.8 MHz.
Решение № РД-05-175 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидата за лицензия, участвал в конкурса за град Силистра, честота 92.7 MHz.
Решение № РД-05-174 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Русе, честота 99.7 MHz.
Решение № РД-05-173 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Русе, честота 89.9 MHz.
Решение № РД-05-172 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Горна Оряховица, честота 88.9 MHz.
Решение № РД-05-171 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Горна Оряховица, честота 104.4 MHz.
Решение № РД-05-170 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидата за лицензия, участвал в конкурса за град Горна Оряховица, честота 88.5 MHz.
Решение № РД-05-169 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Априлци, честота 107.8 MHz.
Решение № РД-05-168 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидата за лицензия, участвал в конкурса за град Априлци, честота 105.4 MHz.
Решение № РД-05-167 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Априлци, честота 88.9 MHz.
Решение № РД-05-166 от 1 ноември 2016 г. за прехвърляне от "Плевен Плюс" ЕАД на "Оберон Радио Макс" ЕООД на индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуги.
Решение № РД-05-165 от 1 ноември 2016 г. за прехвърляне от "Инфопрес и ко" ЕООД на "Оберон Радио Макс" ЕООД на индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуги.
Решение № РД-05-164 от 1 ноември 2016 г. за прехвърляне от "Радио ФМ- Плюс" ЕАД на "Оберон Радио Макс" ЕООД на индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуги.