Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-43 от 28 март 2017 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност на територията на град Троян, честота 103.4 MHz.
Решение № РД-05-42 от 28 март 2017 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност на територията на град Троян, честота 106.9 MHz.
Решение № РД-05-41 от 28 март 2017 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност на територията на град Троян, честота 99.0 MHz.
Решение № РД-05-40 от 28 март 2017 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност на територията на град Троян, честота 95.7 MHz.
Решение № РД-05-39 от 28 март 2017 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност на територията на град Троян, честота 89.5 MHz.
Решение № РД-05-38 от 28 март 2017 г. за прекратяване на индивидуална лицензия, издадена на "Инфопрес Родопи" ЕООД за гр. Девин.
Решение № РД-05-37 от 21 март 2017 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-36 от 21 март 2017 г. за изменение на Решение № РД-05-16 от 14.02.2017 г.,
Решение № РД-05-35 от 21 март 2017 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Проект за изменение на критериите за защита на децата
Решение № РД-05-34 от 07 март 2017 г. за регистрация на “Мобилтел” ЕАД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор).
Решение № РД-05-33 от 28 февруари 2017 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Царево, честота 101.5 MHz.
Решение № РД-05-32 от 28 февруари 2017 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Царево, честота 98.0 MHz.
Решение № РД-05-31 от 28 февруари 2017 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Царево, честота 97.4 MHz.
Решение № РД-05-30 от 28 февруари 2017 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Поморие, честота 98.7 MHz.
Решение № РД-05-29 от 28 февруари 2017 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали вконкурса за град Несебър, честота 107.5 MHz.
Решение № РД-05-28 от 28 февруари 2017 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Несебър, честота 100.2 MHz.
Решение № РД-05-27 от 28 февруари 2017 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Несебър, честота 94.4 MHz.
Решение № РД-05-26 от 28 февруари 2017 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Несебър, честота 91.3 MHz.
Решение № РД-05-25 от 28 февруари 2017 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали вконкурса за град Несебър, честота 87.6 MHz.