Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-103 от 28 септември 2017 г. за изменение на индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуга, издадени на "Оберон Радио Макс" ЕООД за територията на гр. Велинград и гр. Бургас.
Решение № РД-05-102 от 12 септември 2017 г.. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Фокус-Нунти" ООД за територията на гр. Златоград. 
Решение № РД-05-101 от 12 септември 2017 г.. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "БТВ Медиа груп" ЕАД за територията на гр. Велинград. 
Решение № РД-05-100 от 12 септември 2017 г.. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Дарик радио" АД.
Решение № РД-05-99 от 29 август 2017 г.. за изменение на разрешения за осъществяване на електронни съобщения, издадени на "Радио Експрес" АД.
Решение № РД-05-98 от 29 август 2017 г. за изменение на лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на "Фокус–Нунти" ООД за гр. Кърджали.
Решение № РД-05-97 от 23 август 2017 г. за избор на генерален директор на БНТ.
Решение № РД-05-96 от 16 август 2017 г. за изменение на лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на "РТЕ НЕТ" ООД за гр. Ихтиман.
Решение № РД-05-95 от 8 август 2017 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на  "РТЕ НЕТ" ООД за територията на град Кърджали.
Решение № РД-05-94 от 8 август 2017 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на  "Фокус-Нунти" ООД за територията на град Кърджали.
Решение № РД-05-93 от 8 август 2017 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "РТЕ НЕТ" ООД за територията на град Несебър.
Решение № РД-05-92 от 25 юли 2017 г. за изменение на индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуги, издадени на "Радиокомпания Си.Джей" ООД.
Решение № РД-05-91 от 25 юли 2017 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Инвестор.БГ АД за територията на град Златоград.
Решение № РД-05-90 от 25 юли 2017 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "РТЕ НЕТ" ООД за територията на град Ихтиман.
Решение № РД-05-89 от 18 юли 2017 г. за отказ за регистрация на “Розенфелд и Ко” АД като доставчик на аудио-визуална услуга “film+”.
Решение № РД-05-88 от 11 юли 2017 г. за класиране на кандидата за лицензия, участвал в конкурса за осъществяване на радиодейност за територията на град Троян, честота 106.9 MHz.
Решение № РД-05-87 от 11 юли 2017 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за осъществяване на радиодейност за територията на град Троян, честота 103.4 MHz.
Решение № РД-05-86 от 11 юли 2017 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за осъществяване на радиодейност на територията на град Троян, честота 99.0 MHz.
Решение № РД-05-85 от 11 юли 2017 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за осъществяване на радиодейност на територията на град Троян, честота 95.7 MHz.
Решение № РД-05-84 от 11 юли 2017 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за осъществяване на радиодейност на територията на град Троян, честота 89.5 MHz.