Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-209 от 15 ноември 2016 г. за поправка на явна фактическа грешка в Решение № РД-05-164/01.11.2016 г.
Решение № РД-05-208 от 15 ноември 2016 г. за прехвърляне на разрешения за осъществяване на електронни съобщения от “Радио ФМ - Плюс” ЕАД на “Оберон Радио Макс” ЕООД.
Решение № РД-05-207 от 15 ноември 2016 г. за прехвърляне на разрешения за осъществяване на електронни съобщения от “Инфопрес и Ко” ЕООД на “Оберон Радио Макс” ЕООД.
Решение № РД-05-206 от 15 ноември 2016 г. за прехвърляне на разрешения за осъществяване на електронни съобщения от “Плевен Плюс” ЕАД на “Оберон Радио Макс” ЕООД.
Решение № РД-05-205 от 8 ноември 2016 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Радикомпания Си.Джей” ООД за територията на гр. Шумен.
Решение № РД-05-204 от 8 ноември 2016 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Ултра Медия" ЕООД за територията на гр. Пазарджик.
Решение № РД-05-203 от 8 ноември 2016 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Ултра Медия" ЕООД за територията на гр. Перник.
Решение № РД-05-202 от 8 ноември 2016 г. за изменение  на регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на Община Шумен.
Решение № РД-05-201 от 8 ноември 2016 г. за заличаване на регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на „Омега филмс” ООД.
Решение № РД-05-200 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Дупница, честота 107.4 MHz.
Решение № РД-05-199 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурсa за град Дупница, честота 105.8 MHz.
Решение № РД-05-198 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Дупница, честота 97.2 MHz.
Решение № РД-05-197 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидата за лицензия, участвал в конкурса за град Дупница, честота 94.7 MHz.
Решение № РД-05-196 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Ябланица, честота 100.5 MHz.
Решение № РД-05-195 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидата за лицензия, участвал в конкурса за град Ябланица, честота 96.1 MHz.
Решение № РД-05-194 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Ябланица, честота 93.3 MHz.
Решение № РД-05-193 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидата за лицензия, участвал в конкурса за град Ябланица, честота 104.7 MHz.
Решение № РД-05-192 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Ябланица, честота 98.0 MHz.
Решение № РД-05-191 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Ябланица, честота 90.6 MHz.
Решение № РД-05-190 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидата за лицензия, участвал в конкурса за град Ихтиман, честота 99.6 MHz.