Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-16 от 14 февруари 2017 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Златоград, честота 92.5 MHz.
Решение № РД-05-15 от 14 февруари 2017 г. за класиране на кандидата за лицензия, участвал в конкурса за град Златоград, честота 87.9 MHz.
Решение № РД-05-14 от 14 февруари 2017 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Ловеч, честота 101.2 MHz.
Решение № РД-05-13 от 14 февруари 2017 г. за класиране на кандидата за лицензия, участвал в конкурса за град Ловеч, честота 94.2 MHz.
Решение № РД-05-12 от 14 февруари 2017 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на БНР.
Решение № РД-05-11 от 14 февруари 2017 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на БНР.
Решение № РД-05-10 от 7 февруари 2017 г. за вписване на чуждестранни телевизионни програми във втори раздел на Публичния регистър.
Решение № РД-05-09 от 7 февруари 2017 г. за вписване на чуждестранни телевизионни програми във втори раздел на Публичния регистър.
Решение № РД-05-08 от 31 януари 2017 г. за предоставяне на ограничен достъп до обществена информация.
Споразумение между ЦИК и СЕМ
Декларация на СЕМ и ЦИК
Договор за възлагане на управление на БНР
Решение № РД-05-07 от 24 януари 2017 г. за изменение на регистрацията на “Фотон-К” ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-06 от 24 януари 2017 г. за изменение на регистрацията за доставяне на аудио-визуални медийни услуги с наименование  "ТВ+" и "ЕФ+".
Решение № РД-05-05 от 17 януари 2017 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-04 от 17 януари 2017 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-03 от 10 януари 2017 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-02 от 10 януари 2017 г. за заличаване регистрацията на СД “Вис виталис – Самарски и сие” за доставяне на аудио-визуална медийна услуга. 
Решение № РД-05-01 от 10 януари 2017 г. за регистрация на “Мобилтел” ЕАД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор), 
Решение № РД-05-216 от 21 декември 2016 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Кабелна телевизия Делта" ООД за територията на гр. Русе.