Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-30 от 28 февруари 2017 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Поморие, честота 98.7 MHz.
Решение № РД-05-29 от 28 февруари 2017 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали вконкурса за град Несебър, честота 107.5 MHz.
Решение № РД-05-28 от 28 февруари 2017 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Несебър, честота 100.2 MHz.
Решение № РД-05-27 от 28 февруари 2017 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Несебър, честота 94.4 MHz.
Решение № РД-05-26 от 28 февруари 2017 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Несебър, честота 91.3 MHz.
Решение № РД-05-25 от 28 февруари 2017 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали вконкурса за град Несебър, честота 87.6 MHz.
Решение № РД-05-24 от 28 февруари 2017 г. за вписване на чуждестранна програма във втори раздел на Публичния регистър.
Решение № РД-05-23 от 23 февруари 2017 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-22 от 23 февруари 2017 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-21 от 14 февруари 2017 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Велинград, честота 106.8 MHz.
Решение № РД-05-20 от 14 февруари 2017 г. за класиране кандидата за лицензия, участвал в конкурса за град Велинград, честота 104.0 MHz.
Решение № РД-05-19 от 14 февруари 2017 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Велинград, честота 101.2 MHz.
Решение № РД-05-18 от 14 февруари 2017 г. за класиране на кандидата за лицензия, участвал в конкурса за град Златоград, честота 105.5 MHz
Решение № РД-05-17 от 14 февруари 2017 г. за класиране на кандидата за лицензия, участвал в конкурса за град Златоград, честота 99.8 MHz.
Решение № РД-05-16 от 14 февруари 2017 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Златоград, честота 92.5 MHz.
Решение № РД-05-15 от 14 февруари 2017 г. за класиране на кандидата за лицензия, участвал в конкурса за град Златоград, честота 87.9 MHz.
Решение № РД-05-14 от 14 февруари 2017 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Ловеч, честота 101.2 MHz.
Решение № РД-05-13 от 14 февруари 2017 г. за класиране на кандидата за лицензия, участвал в конкурса за град Ловеч, честота 94.2 MHz.
Решение № РД-05-12 от 14 февруари 2017 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на БНР.
Решение № РД-05-11 от 14 февруари 2017 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на БНР.