Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-169 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Априлци, честота 107.8 MHz.
Решение № РД-05-168 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидата за лицензия, участвал в конкурса за град Априлци, честота 105.4 MHz.
Решение № РД-05-167 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Априлци, честота 88.9 MHz.
Решение № РД-05-166 от 1 ноември 2016 г. за прехвърляне от "Плевен Плюс" ЕАД на "Оберон Радио Макс" ЕООД на индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуги.
Решение № РД-05-165 от 1 ноември 2016 г. за прехвърляне от "Инфопрес и ко" ЕООД на "Оберон Радио Макс" ЕООД на индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуги.
Решение № РД-05-164 от 1 ноември 2016 г. за прехвърляне от "Радио ФМ- Плюс" ЕАД на "Оберон Радио Макс" ЕООД на индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуги.
Решение № РД-05-163 от 1 ноември 2016 г. за изменение регистрацията на “Агенция за консултации и комуникации” ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга. 
Решение № РД-05-162 от 1 ноември 2016 г. за изменение на индивидуални лицензии, издадени на ЕТ "Нем-Генов – Георги Генов" за доставяне на радиоуслуги.
Решение № РД-05-161 от 25 октомври 2016 г. за заличаване регистрацията на "Телевизия Родопи" ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга. 
Решение № РД-05-160 от 25 октомври 2016 г. за изменение на индивидуални лицензии, издадени на Българското национално радио за доставяне на радиоуслуги.
Решение № РД-05-159 от 18 октомври 2016 г. за приемане на Процедура за избор на генерален директор на националния обществен доставчик на радиоуслуги, съответно на генерален директор на националния обществен доставчик на аудио-визуални медийни услуги.
Решение № РД-05-158 от 18 октомври 2016 г. за изменение регистрацията на "Евроком – Национална Кабелна Телевизия" ООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-157 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-156 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-155 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-154 от 11 октомври 2016 г. за изменение регистрацията на “Дарик радио” АД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-153 от 11 октомври 2016 г. за изменение регистрацията на "359 Броудкастинг Медия" ООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-152 от 29 септември 2016 г. за поправка на допусната грешка в Решение № РД-05-145/20.09.2016 г.
Решение № РД-05-151 от 29 септември 2016 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Мост Медиа" ЕООД за територията на гр. Козлодуй.
Решение № РД-05-151 от 29 септември 2016 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Мост Медиа" ЕООД за територията на гр. Козлодуй.