Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-203 от 8 ноември 2016 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Ултра Медия" ЕООД за територията на гр. Перник.
Решение № РД-05-202 от 8 ноември 2016 г. за изменение  на регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на Община Шумен.
Решение № РД-05-201 от 8 ноември 2016 г. за заличаване на регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на „Омега филмс” ООД.
Решение № РД-05-200 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Дупница, честота 107.4 MHz.
Решение № РД-05-199 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурсa за град Дупница, честота 105.8 MHz.
Решение № РД-05-198 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Дупница, честота 97.2 MHz.
Решение № РД-05-197 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидата за лицензия, участвал в конкурса за град Дупница, честота 94.7 MHz.
Решение № РД-05-196 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Ябланица, честота 100.5 MHz.
Решение № РД-05-195 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидата за лицензия, участвал в конкурса за град Ябланица, честота 96.1 MHz.
Решение № РД-05-194 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Ябланица, честота 93.3 MHz.
Решение № РД-05-193 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидата за лицензия, участвал в конкурса за град Ябланица, честота 104.7 MHz.
Решение № РД-05-192 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Ябланица, честота 98.0 MHz.
Решение № РД-05-191 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Ябланица, честота 90.6 MHz.
Решение № РД-05-190 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидата за лицензия, участвал в конкурса за град Ихтиман, честота 99.6 MHz.
Решение № РД-05-189 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидата за лицензия, участвал в конкурса за град Ихтиман, честота 95.2 MHz.
Решение № РД-05-188 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидата за лицензия, участвал в конкурса за град Ихтиман, честота 106.4 MHz.
Решение № РД-05-187 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Ихтиман, честота 98.8 MHz.
Решение № РД-05-186 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Ихтиман, честота 87.9 MHz.
Решение № РД-05-185 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Приморско, честота 100.6 MHz.
Решение № РД-05-184 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Приморско, честота 101.1 MHz.