Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-189 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидата за лицензия, участвал в конкурса за град Ихтиман, честота 95.2 MHz.
Решение № РД-05-188 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидата за лицензия, участвал в конкурса за град Ихтиман, честота 106.4 MHz.
Решение № РД-05-187 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Ихтиман, честота 98.8 MHz.
Решение № РД-05-186 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Ихтиман, честота 87.9 MHz.
Решение № РД-05-185 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Приморско, честота 100.6 MHz.
Решение № РД-05-184 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Приморско, честота 101.1 MHz.
Решение № РД-05-183 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Приморско, честота 93.4 MHz.
Решение № РД-05-182 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Обзор, честота 107.9 MHz.
Решение № РД-05-181 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Обзор, честота 99.6 MHz.
Решение № РД-05-180 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Обзор, честота 97.0 MHz.
Решение № РД-05-179 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Кърджали, честота 106.5 MHz.
Решение № РД-05-178 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Кърджали, честота 105.4 MHz.
Решение № РД-05-177 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидата за лицензия, участвал в конкурса за град Кърджали, честота 101.3 MHz.
Решение № РД-05-176 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидата за лицензия, участвал в конкурса за град Кърджали, честота 98.8 MHz.
Решение № РД-05-175 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидата за лицензия, участвал в конкурса за град Силистра, честота 92.7 MHz.
Решение № РД-05-174 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Русе, честота 99.7 MHz.
Решение № РД-05-173 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Русе, честота 89.9 MHz.
Решение № РД-05-172 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Горна Оряховица, честота 88.9 MHz.
Решение № РД-05-171 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за град Горна Оряховица, честота 104.4 MHz.
Решение № РД-05-170 от 2 ноември 2016 г. за класиране на кандидата за лицензия, участвал в конкурса за град Горна Оряховица, честота 88.5 MHz.