Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-07 от 24 януари 2017 г. за изменение на регистрацията на “Фотон-К” ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-06 от 24 януари 2017 г. за изменение на регистрацията за доставяне на аудио-визуални медийни услуги с наименование  "ТВ+" и "ЕФ+".
Решение № РД-05-05 от 17 януари 2017 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-04 от 17 януари 2017 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-03 от 10 януари 2017 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-02 от 10 януари 2017 г. за заличаване регистрацията на СД “Вис виталис – Самарски и сие” за доставяне на аудио-визуална медийна услуга. 
Решение № РД-05-01 от 10 януари 2017 г. за регистрация на “Мобилтел” ЕАД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор), 
Решение № РД-05-216 от 21 декември 2016 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Кабелна телевизия Делта" ООД за територията на гр. Русе.
Решение № РД-05-215 от 21 декември 2016 г. за заличаване регистрацията на "Дарик радио" АД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга. 
Решение № РД-05-214 от 14 декември 2016 г. за вписване на чуждестранна телевизионна програма във втори раздел на Публичния регистър.
Решение № РД-05-213 от 14 декември 2016 г. за вписване на чуждестранна телевизионна програма във втори раздел на Публичния регистър.
Решение № РД-05-212 от 14 декември 2016 г. за вписване на чуждестранна телевизионна програма във втори раздел на Публичния регистър. 
Решение № РД-05-211 от 14 декември 2016 г. за регистрация на БТВ Медиа груп ЕАД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор). 
Решение № РД-05-210 от 29 ноември 2016 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за град Троян.
Решение № РД-05-209 от 15 ноември 2016 г. за поправка на явна фактическа грешка в Решение № РД-05-164/01.11.2016 г.
Решение № РД-05-208 от 15 ноември 2016 г. за прехвърляне на разрешения за осъществяване на електронни съобщения от “Радио ФМ - Плюс” ЕАД на “Оберон Радио Макс” ЕООД.
Решение № РД-05-207 от 15 ноември 2016 г. за прехвърляне на разрешения за осъществяване на електронни съобщения от “Инфопрес и Ко” ЕООД на “Оберон Радио Макс” ЕООД.
Решение № РД-05-206 от 15 ноември 2016 г. за прехвърляне на разрешения за осъществяване на електронни съобщения от “Плевен Плюс” ЕАД на “Оберон Радио Макс” ЕООД.
Решение № РД-05-205 от 8 ноември 2016 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Радикомпания Си.Джей” ООД за територията на гр. Шумен.
Решение № РД-05-204 от 8 ноември 2016 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Ултра Медия" ЕООД за територията на гр. Пазарджик.