Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-20 от 3 април 2018 г. за изменение регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на "Студио Медия" ООД.
Решение № РД-05-19 от 27 март 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Плюс Р- 2015" ЕООД за територията на гр. Дупница.
Решение № РД-05-18 от 27 март 2018 г. за заличаване на регистрацията за доставяне на радиоуслуга на Община Карнобат.
Решение № РД-05-17 от 22 март 2018 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-16 от 20 март 2018 г. за калсиране на кандидатите, участвали в конкурса за радиодейност на територията на град Пещера, честота 105.1 MHz.
Решение № РД-05-15 от 20 март 2018 г. за класиране на кандидатите, участвали в конкурса за радиодейност на територията на град Пещера, честота 95.0 MHz.
Решение № РД-05-14 от 20 март 2018 г. за класиране на кандидатите, участвали в конкурса за радиодейност на територията на град Пещера, честота 91.4 MHz.
Решение № РД-05-13 от 20 март 2018 г. за класиране на кандидатите, участвали в конкурса за осъществяване на радиодейност на територията на гр. Видин, честота 95.8. MHz.
Решение № РД-05-12 от 13 март 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Радиокомпания Си.Джей" ООД за територията на гр. Велинград.
Решение № РД-05-11 от 27 февруари 2018 г. за предоставяне достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-10 от 13 февруари 2018 г. за даване на задължителни указания на "Българска телекомуникационна компания" ЕАД.
Решение № РД-05-9 от 6 февруари 2018 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-8 от 6 февруари 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Радиокомпания Си.Джей" ООД за територията на гр. Разград.
Решение № РД-05-7 от 6 февруари 2018 г. за изменение на регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на "Мувистар" ЕООД.
Решение № РД-05-6 от 6 февруари 2018 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за регион, включващ областите  Монтана, Враца и Видин.
Решение № РД-05-5 от 23 януари 2018 г. за изменение на регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на "Ефишънси Фърст Медия" ЕООД.
Решение № РД-05-4 от 23 януари 2018 г. за заличаване вписването на "Транс Телеком" АД като доставчик на нелинейна услуга.
Решение № РД-05-3 от 16 януари 2018 г. за изменение на регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на "Телемедиа" ЕООД.
Решение № РД-05-2 от 9 януари 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Оберон Радио Макс" ЕООД за територията на гр. Самоков.
Решение № РД-05-1 от 9 януари 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "РТЕ НЕТ" ООД за територията на гр. Монтана.