Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-57 от 28 август 2018 г. за изменение на регистрацията на "Детелина медия" ООД за доставяне на аудио-визуална услуга.
Решение № РД-05-56 от 28 август 2018 г. за изменение на регистрацията на "Римекс" ООД за доставяне на аудио-визуална услуга.
Решение № РД-05-55 от 28 август 2018 г. за прекратяване на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на "Инфопрес и ко" ЕООД за гр. Хасково.
Решение № РД-05-54 от 14 август 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Радио Веселина ЕАД" ЕООД за територията на гр. Момчилград.
Решение № РД-05-53 от 14 август 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Оберон Радио Макс" ЕООД за територията на гр. Самоков.
Решение № РД-05-52 от 14 август 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Българска Радиокомпания" ЕООД за територията на гр. Плевен.
Решение № РД-05-51 от 14 август 2018 г. за прехвърляне от "Радио Веселина" ЕАД на "Радио Експрес" АД на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга на територията на гр. Кърджали.
Решение № РД-05-50 от 31 юли 2018 г. за изменение на разрешения за осъществяване на електронни съобщения, издадени на "Радио 1" ООД.
Решение № РД-05-49 от 24 юли 2018 г. за изменение на индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуги, издадени на "Радио 1" ООД.
Решение № РД-05-48 от 24 юли 2018 г. за изменение на регистрации на "Скат" ООД за доставяне на аудио-визуални услуги.
Решение № РД-05-47 от 17 юли 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Българското национално радио.
Решение № РД-05-46 от 17 юли 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Фондация "Радио Нова Европа" за гр. Разград.
Решение № РД-05-45 от 17 юли 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Беркк-М" ЕООД за гр. Берковица.
Решение № РД-05-44 от 17 юли 2018 г. за изменение на разрешения за осъществяване на електронни съобщения, издадени  на "Радиокомпания Си.Джей" ООД за гр. София.
Решение № РД-05-43 от 17 юли 2018 г. за вписване на "Балкан Вижън Дистрибюшън" ЕООД като доставчик на нелинейната медийна услуга.
Решение № РД-05-42 от 10 юли 2018 г. за откриване на конкурс за издаване на лицензия за радиодейност за град Бобошево, област Кюстендил.
Решение № РД-05-41 от 10 юли 2018 г. за откриване на конкурс за издаване на лицензия за радиодейност за град Свиленград, област Хасково.
Решение № РД-05-40 от 10 юли 2018 г. за откриване на конкурс за издаване на лицензия за радиодейност за град Созопол, област Бургас.
Решение № РД-05-39 от 3 юли 2018 г. за регистрация на "Детелина Медия" ООД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор). 
Решение № РД-05-38 от 3 юли 2018 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на ЕТ "НЕМ Генов – Георги Генов" за гр. Враца.