Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-97 от 28 август 2019 г. за изменение на разрешения за осъществяване на електронни съобщения, издадени на "Инвестор.БГ" АД за територията на гр. Шумен и гр. Благоевград..
Решение № РД-05-96 от 28 август 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Оберон Радио Макс" ЕООД за територията на гр. Шумен.
Решение № РД-05-95 от 28 август 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Фокус-Нунти" ООД за територията на гр. Шумен.
Решение № РД-05-94 от 28 август 2019 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Левски, честота 93.5 MHz.
Решение № РД-05-93 от 28 август 2019 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Левски, честота 92.7 MHz.
Решение № РД-05-92 от 28 август 2019 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Свищов, честота 100.0 MHz.
Решение № РД-05-91 от 28 август 2019 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Свищов, честота 94.7 MHz.
Решение № РД-05-90 от 28 август 2019 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Бяла (обл. Русе), честота 95.2 MHz.
Договор за възлагане на управление на БНР
Решение № РД-05-89 от 7 август 2019 г. за утвърждаване на член на УС на БНТ.
Решение № РД-05-88 от 31 юли 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "МК Студио" ЕООД за територията на гр. Бургас.
Решение № РД-05-87 от 31 юли 2019 г. за изменение на регистрацията на "КИС" ООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-86 от 26 юли 2019 г. за утвърждаване на членове на УС на БНР.
Решение № РД-05-85 от 16 юли 2019 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на аудио-визуална услуга и на удостоверения за регистрация, издадени на "Нова Броудкастинг Груп" ЕАД.
Решение № РД-05-84 от 16 юли 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Оберон Радио Макс" ЕООД за територията на гр. Велинград.
Решение № РД-05-83 от 16 юли 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Инвестор.бг" АД за територията на гр. Велинград.
Решение № РД-05-82 от 16 юли 2019 г. за заличаване регистрацията на "Видеосат - Нове" ООД като доставчик на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-81 от 9 юли 2019 г. за откриване на процедури за провеждане на конкурси за градовете Златица, Трявна и Карлово.
Решение № РД-05-80 от 5 юли 2019 г. за избор на генерален директор на Българската национална телевизия.
Решение № РД-05-79 от 1 юли 2019 г. за изменение на регистрацията на "Фотон - К" ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.