Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-31 от 02 април 2020 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни събощения, издадено на Р-22 ЕООД.
Решение № РД-05-30 от 02 април 2020 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Инвестор.бг АД.
Решение № РД-05-29 от 02 април 2020 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Дарик радио АД.
Решение № РД-05-28 от 02 април 2020 г. за издаване на разрешение за осъществяване на електронни съобщения на РТЕ НЕТ ООД.
Решение № РД-05-27 от 02 април 2020 г. за заличаване регистрацията на Глобъл Комюникейшън Нет АД като доставчик на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-26 от 27 март 2020 г. за изменение на регистрацията на 359 Броудкастинг Медия ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-25 от 11 март 2020 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-24 от 11 март 2020 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Е-79 ЕООД.
Решение № РД-05-23 от 11 март 2020 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Фокус-Нунти ООД.
Решение № РД-05-22 от 11 март 2020 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Радио Веселина ЕАД.
Решение № РД-05-21 от 11 март 2020 г. за поправка на фактическа грешка, допусната в Решение № РД-05-17/ 26.02.2020 г.
Решение № РД-05-20 от 26 февруари 2020 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-19 от 26 февруари 2020 г. за заличаване вписването на Новаком Груп ЕООД като доставчик на нелинейни медийни услуги.
Решение № РД-05-18 от 26 февруари 2020 г. за отказ за вписване в Четвърти раздел на Публичния регистър на Кинг Мюзик ЕООД.
Решение № РД-05-17 от 26 февруари 2020 г. за прехвърляне на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга от Плюс - Р 2015 ЕООД на Оберон Радио Макс ЕООД.
Решение № РД-05-16 от 12 февруари 2020 г. за заличаване регистрацията на Община Свищов като доставчик на радиоуслуга.
Споразумение по чл. 32, ал. 6 от ЗРТ от 2020 г.
за защита на децата от съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено и/или социално развитие
Позиция
СЕМ призовава доставчиците на медийни услуги да спазват професионалните стандарти и етичните норми при отразяване на актуалната информация относно разпространението на COVID 19
Решение № РД-05-15 от 5 февруари 2020 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за осъществяване на радиодейност на територията на гр. Свищов, честота 100.0 MHz.
Решение № РД-05-14 от 5 февруари 2020 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за осъществяване на радиодейност на територията на гр. Свищов, честота 94.7 MHz.