Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-104 от 25 септември 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Радиокомпания Си.Джей" ООД на територията на гр. Благоевград.
Решение № РД-05-103 от 25 септември 2019 г. за регистрация на Фондация Алфа 2018 като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор). 
Решение № РД-05-102 от 25 септември 2019 г. за заличаване регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на ПП Атака.
Решение № РД-05-101 от 25 септември 2019 г. за прехвърляне на индивидуална лицензия за доставяне на аудио-визуална медийна услуга от ПП Атака на Фондация Алфа 2018.
Споразумение между СЕМ и ЦИК СЕМ и ЦИК подписаха споразумение за наблюдение на предизборната кампания
Становище по повод преустановеното разпространение на програма ХОРИЗОНТ на БНР
Решение № РД-05-100 от 11 септември 2019 г. за откриване на процедури за провеждане на конкурси за к.к. Боровец, гр. Добринище и гр. Тетевен
Решение № РД-05-99 от 28 август 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на БНР.
Решение № РД-05-98 от 28 август 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "МК Студио" ЕООД за територията на гр. Шумен.
Решение № РД-05-97 от 28 август 2019 г. за изменение на разрешения за осъществяване на електронни съобщения, издадени на "Инвестор.БГ" АД за територията на гр. Шумен и гр. Благоевград..
Решение № РД-05-96 от 28 август 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Оберон Радио Макс" ЕООД за територията на гр. Шумен.
Решение № РД-05-95 от 28 август 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Фокус-Нунти" ООД за територията на гр. Шумен.
Решение № РД-05-94 от 28 август 2019 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Левски, честота 93.5 MHz.
Решение № РД-05-93 от 28 август 2019 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Левски, честота 92.7 MHz.
Решение № РД-05-92 от 28 август 2019 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Свищов, честота 100.0 MHz.
Решение № РД-05-91 от 28 август 2019 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Свищов, честота 94.7 MHz.
Решение № РД-05-90 от 28 август 2019 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Бяла (обл. Русе), честота 95.2 MHz.
Актове за установяване на публични държавни вземания (7 броя)

Договор за възлагане на управление на БНР
Решение № РД-05-89 от 7 август 2019 г. за утвърждаване на член на УС на БНТ.