Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-13 от 16 февруари 2022 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Радиокомпания Си.Джей ООД.
Решение № РД-05-12 от 9 февруари 2022 г. за отказ за регистрация на Ай Ти Би Ти Ви ООД като доставчик на аудио-визуални медийни услуги.
Решение № РД-05-11 от 9 февруари 2022 г. за заличаване регистрацията на Делта ООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-10 от 2 февруари 2022 г. за заличаване вписването на Май Фай АД като доставчик на нелинейна услуга.
Решение № РД-05-9 от 2 февруари 2022 г. за вписване на Инвиво Ентъртейнмънт ЕООД като доставчик на нелинейна медийна услуга.
Решение № РД-05-8 от 2 февруари 2022 г. за прекратяване на индивидуалната лицензия за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на Пинк БГ ЕООД.
Решение № РД-05-7 от 2 февруари 2022 г. за заличаване регистрацията на Българе ТВ ЕООД (в несъстоятелност) за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-6 от 14 януари 2022 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-5 от 14 януари 2022 г. за заличаване вписването на Върджин Груп България ЕООД като доставчик на нелинейни услуги.
Решение № РД-05-4 от 14 януари 2022 г. за регистрация на Еспи Консулт Онтарио ЕООД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор).
Решение № РД-05-3 от 14 януари 2022 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Агенция Атлантик ЕООД.
Решение № РД-05-2 от 14 януари 2022 г. за заличаване регистрацията на Евроком - Царевец ООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-1 от 14 януари 2022 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на Романтика ЕООД за територията на гр. София.
Решение № РД-05-103 от 22 декември 2021 г. за изменение на индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуга, издадени на МК Студио ООД за територията на гр. Бургас, гр. Варна и гр. Шумен.
Решение № РД-05-102 от 22 декември 2021 г. за изменение на регистрацията на ТВ Сат Ком ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-101 от 22 декември 2021 г. за изменение на регистрацията на Ефишънси Фърст Медия ООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-100 от 24 ноември 2021 г. за поправка на фактическа грешка, допусната в Решение № РД-05-97/ 17.11.2021 г.
Решение № РД-05-99 от 24 ноември 2021 г. за изменение на регистрациите на КОД Медия енд Ентъртейнмънт Груп ООД за доставяне на аудио-визуални медийни услуги.
Решение № РД-05-98 от 17 ноември 2021 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-97 от 17 ноември 2021 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Агенция Атлантик ЕООД.