Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Проект на Кодекс за поведение за защита на децата
Решение № РД-05-43 от 02 юни 2022 г. за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-42 от 19 май 2022 г. за изменение на регистрацията на Фондация Саворе - Самоков за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-41 от 19 май 2022 г. за вписване на Клуб Зебра Медия ООД като доставчик на нелинейна медийна услуга.
Решение № РД-05-40 от 19 май 2022 г. за заличаване вписването на Фондация Клуб Зебра като доставчик на нелинейна услуга.
Решение № РД-05-39 от 05 май 2022 г. за обявяване на процедура за избор на генерален директор на БНТ.
Решение № РД-05-38 от 05 май 2022 г. за отказ за регистрация на Дарик радио АД като доставчик на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-37 от 05 май 2022 г. за изменение на индивидуални лицензии, издадени на Българска радиокомпания ЕООД и Радио и телевизия Сити ЕООД за гр. Велико Търново.
Решение № РД-05-36 от 05 май 2022 г. за изменение на индивидуални лицензии, издадени на Българска радиокомпания ЕООД и Радио Тангра ЕАД за гр. Бургас.
Решение № РД-05-35 от 21 април 2022 г. за избор на председател на СЕМ.
Решение № РД-05-34 от 15 април 2022 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-33 от 15 април 2022 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-32 от 15 април 2022 г. за изменение на индивидуални лицензии и регистрация, издадени на Телевизия Европа АД
Решение № РД-05-31 от 30 март 2022 г. за вписване на Мейт България ЕООД като доставчик на нелинейна медийна услуга.
Решение № РД-05-30 от 30 март 2022 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за гр. Русе.
Решение № РД-05-29 от 25 март 2022 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-28 от 25 март 2022 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Метрорадио ЕООД.
Решение № РД-05-27 от 25 март 2022 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Р-22 ЕООД.
Решение № РД-05-26 от 25 март 2022 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за гр. Пловдив.
Решение № РД-05-25 от 25 март 2022 г. за изменение на индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуга, издадени на Инвестор.бг АД за територията на гр. Ямбол и гр. Ахтопол.