Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-98 от 04 декември 2020 г. за регистрация на Хоум Нетуърк ООД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор).
Решение № РД-05-97 от 04 декември 2020 г. за регистрация на Нова Броудкастинг Груп ЕООД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор).
Решение № РД-05-96 от 04 декември 2020 г. за заличаване регистрацията на Елит Медиа България ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-95 от 04 декември 2020 г. за прехвърляне на индивидуална лицензия за доставяне на аудио-визуална услуга от Елит Медиа България ЕООД на Нова Броудкастинг Груп ЕООД.
Решение № РД-05-94 от 26 ноември 2020 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка, открита с Решение № РД-05-83/ 24.09.2020 г.
Решение № РД-05-93 от 18 ноември 2020 г. за отказ за регистрация на Българе ТВ ЕООД като доставчик на аудио-визуална медийна услуга. 
Решение № РД-05-92 от 4 ноември 2020 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-91 от 4 ноември 2020 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на МК Студио ЕООД.
Решение № РД-05-90 от 4 ноември 2020 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Инвестор.бг АД.
Решение № РД-05-89 от 4 ноември 2020 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Фокус – Нунти ООД.
Решение № РД-05-88 от 4 ноември 2020 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на РТЕ НЕТ ООД.
Решение № РД-05-87 от 4 ноември 2020 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Радио 1 ЕООД.
Становище по ЗИД на ЗРТ
Решение № РД-05-86 от 21 октомври 2020 г. за регистрация на Код Фешън Интернешънъл ООД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор).
Решение № РД-05-85 от 6 октомври 2020 г. за изменение на разрешения за осъществяване на електронни съобщения, издадени на Оберон Радио Макс ЕООД.
Решение № РД-05-84 от 28 септември 2020 г. за утвърждаване на членове на управителния съвет на БНТ.
Решение № РД-05-83 от 24 септември 2020 г. за откриване на процедура по Закона за обществените поръчки.
Решение № РД-05-82 от 24 септември 2020 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Инвестор.бг АД за територията на град Благоевград.
Решение № РД-05-81 от 24 септември 2020 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на РТЕ НЕТ ООД за територията на град Благоевград.
Решение № РД-05-80 от 24 септември 2020 г. за заличаване регистрацията на Община Кюстендил за доставяне на радиоуслуга.