Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-38 от 28 април 2021 г. за приемане на проект за изменение и допълнение на Тарифа за таксите за радио- и телевизионна дейност.
Решение № РД-05-37 от 28 април 2021 г. за заличаване регистрацията на Източни Родопи ООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-36 от 28 април 2021 г. за заличаване регистрацията на РТВ ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-35 от 28 април 2021 г. за заличаване регистрацията на РТВ Вестител - Враца ЕАД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-34 от 28 април 2021 г. за заличаване регистрацията на Скай Петролеум ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-33 от 28 април 2021 г. за заличаване регистрацията на Хит Ти Ви ООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-32 от 28 април 2021 г. за заличаване регистрацията на Б1Б ООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-31 от 28 април 2021 г. за заличаване регистрацията на България Кабел ТВ ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-30 от 28 април 2021 г. за заличаване регистрацията на Вест ТВ /ВТВ/ АД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-29 от 28 април 2021 г. за заличаване регистрацията на Телевизия Варна АД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-28 от 28 април 2021 г. за изменение на регистрацията на Ди Енд Джи ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-27 от 28 април 2021 г. за заличаване регистрацията на Община Горна Оряховица за доставяне на радиоуслуга.
Решение № РД-05-26 от 28 април 2021 г. за заличаване вписването на HBO Europe s.r.o./ Ейч Би Оу Юръп ООД като доставчик на нелинейни услуги.
Решение № РД-05-25 от 28 април 2021 г. за вписване на Българската национална телевизия като доставчик на нелинейни медийни услуги.
Решение № РД-05-24 от 8 април 2021 г. за вписване на Ви Бокс ЕАД като доставчик на платформа за споделяне на видеоклипове.
Решение № РД-05-23 от 8 април 2021 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Фокус-Нунти ООД.
Решение № РД-05-22 от 8 април 2021 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Радио 1 ЕООД.
Решение № РД-05-21 от 8 април 2021 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на БНР.
Решение № РД-05-20 от 8 април 2021 г. за изменение на регистрацията на Фондация Саворе - Самоков за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-19 от 8 април 2021 г. за заличаване регистрацията на Ай Си Ес ЕАД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.