Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-2 от 9 януари 2020 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност на територията на гр. Добринище.
Решение № РД-05-1 от 9 януари 2020 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност на територията на к.к. Боровец.
Решение № РД-05-130 от 20 декември 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Радиокомпания Си.Джей" ООД за територията на гр. Русе.
Решение № РД-05-129 от 20 декември 2019 г. за изменение регистрацията на "Видеосат 21 век" ООД за доставяне на аудио-визуална услуга.
Решение № РД-05-128 от 20 декември 2019 г. за регистрация на Фондация "Саворе - Самоков" като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор).
Решение № РД-05-127 от 20 декември 2019 г. за предоставяне на достъп до обществена информция.
Решение № РД-05-126 от 11 декември 2019 г. за регистрация на "Ди енд Джи" ЕООД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор). 
Решение № РД-05-125 от 11 декември 2019 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на Фондация "Радио Нова Европа" за територията на гр. Ловеч.
Решение № РД-05-124 от 27 ноември 2019 г. за изменение на индивидуални лицензии, издадени на Омъ-Илиеви ООД.
Решение № РД-05-123 от 20 ноември 2019 г. за отказ за откриване на процедура по чл. 116е от ЗРТ.
Решение № РД-05-122 от 06 ноември 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Фондация "Радио Нова Европа" за територията на гр. Ловеч.
Решение № РД-05-121 от 06 ноември 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Радиокомпания Си.Джей" ООД за територията на гр. Ябланица.
Решение № РД-05-120 от 06 ноември 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Дарик радио" АД.
Решение № РД-05-119 от 06 ноември 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на БНР.
Решение № РД-05-118 от 06 ноември 2019 г. за изменение регистрацията на "ТТВИ" ЕООД за доставяне на аудио-визуална услуга.
Решение № РД-05-117 от 06 ноември 2019 г. за изменение регистрацията на "Ейч Ди Ченъл" ЕООД за доставяне на аудио-визуална услуга.
Решение № РД-05-116 от 30 октомври 2019 г. за отказ за предоставяне на информация по Закона за достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-115 от 30 октомври 2019 г. за изменение регистрацията на "Статис" АД за доставяне на аудио-визуална услуга.
Решение № РД-05-114 от 30 октомври 2019 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност на територията на гр. Карлово.
Решение № РД-05-113 от 30 октомври 2019 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност на територията на гр. Трявна.