Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-99 от 28 август 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на БНР.
Решение № РД-05-98 от 28 август 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "МК Студио" ЕООД за територията на гр. Шумен.
Решение № РД-05-97 от 28 август 2019 г. за изменение на разрешения за осъществяване на електронни съобщения, издадени на "Инвестор.БГ" АД за територията на гр. Шумен и гр. Благоевград..
Решение № РД-05-96 от 28 август 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Оберон Радио Макс" ЕООД за територията на гр. Шумен.
Решение № РД-05-95 от 28 август 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Фокус-Нунти" ООД за територията на гр. Шумен.
Решение № РД-05-94 от 28 август 2019 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Левски, честота 93.5 MHz.
Решение № РД-05-93 от 28 август 2019 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Левски, честота 92.7 MHz.
Решение № РД-05-92 от 28 август 2019 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Свищов, честота 100.0 MHz.
Решение № РД-05-91 от 28 август 2019 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Свищов, честота 94.7 MHz.
Решение № РД-05-90 от 28 август 2019 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност за град Бяла (обл. Русе), честота 95.2 MHz.
Актове за установяване на публични държавни вземания (7 броя)

Договор за възлагане на управление на БНР
Решение № РД-05-89 от 7 август 2019 г. за утвърждаване на член на УС на БНТ.
Актове за установяване на публични държавни вземания (8 броя)
Решение № РД-05-88 от 31 юли 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "МК Студио" ЕООД за територията на гр. Бургас.
Решение № РД-05-87 от 31 юли 2019 г. за изменение на регистрацията на "КИС" ООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-86 от 26 юли 2019 г. за утвърждаване на членове на УС на БНР.
Решение № РД-05-85 от 16 юли 2019 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на аудио-визуална услуга и на удостоверения за регистрация, издадени на "Нова Броудкастинг Груп" ЕАД.
Решение № РД-05-84 от 16 юли 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Оберон Радио Макс" ЕООД за територията на гр. Велинград.
Решение № РД-05-83 от 16 юли 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Инвестор.бг" АД за територията на гр. Велинград.