Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-45 от 24 април 2019 г. за предсрочно прекратяване мандата на член на управителния съвет на БНТ.
Решение № РД-05-44 от 24 април 2019 г. за предсрочно прекратяване мандата на генералния директор на БНТ и избор на временно изпълняващ длъжността.
Решение № РД-05-43 от 16 април 2019 г. за изменение на регистрацията на "Код Фешън Интернешънъл" ЕООД.
Споразумение между СЕМ и ЦИК СЕМ и ЦИК подписаха споразумение за наблюдение на предизборната кампания
Решение № РД-05-42 от 4 април 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Радиокомпания Си.Джей" ООД за територията на гр. Троян. 
Решение № РД-05-41 от 4 април 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на БНР.
Решение № РД-05-40 от 4 април 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Дарик радио" АД.
Решение № РД-05-39 от 4 април 2019 г. за изменение на регистрацията на "Евроком - Национална Кабелна Телевизия" ООД за доставяне на аудио-визуални медийни услуги.
Решение № РД-05-38 от 4 април 2019 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-37 от 26 март 2019 г. за класиране на кандидатите, участвали в конкурса за издаване на лицензия за радиодейност в гр. Царево, честота 101.5 MHz.
Решение № РД-05-36 от 26 март 2019 г. за класиране на кандидатите, участвали в конкурса за издаване на лицензия за радиодейност в гр. Царево, честота 97.4 MHz.
Решение № РД-05-35 от 26 март 2019 г. за класиране на кандидатите, участвали в конкура за издаване на лицензия за радиодейност в гр. Свиленград, честота 97.6 MHz.
Решение № РД-05-34 от 12 март 2019 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-33 от 12 март 2019 г. за изменение на разрешения за осъществяване на електронни съобщения, издадени на "БТВ Медиа Груп" ЕАД.
Решение № РД-05-32 от 12 март 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Агенция Витоша" ЕООД за територията на гр. Добрич.
Решение № РД-05-31 от 12 март 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Фокус – Нунти" ООД за територията на гр. Добрич.
Решение № РД-05-30 от 12 март 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Добруджа спектър" ООД на територията на гр. Добрич.
Решение № РД-05-29 от 12 март 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Инвестор.БГ" АД за територията на гр. Добрич.
Споразумение по чл. 32, ал. 6 от ЗРТ от 2019 г. за защита на децата от съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено и/или социално развитие
Решение № РД-05-28 от 12 март 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Оберон Радио Макс" ЕООД за територията гр. Добрич.