Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-117 от 06 ноември 2019 г. за изменение регистрацията на "Ейч Ди Ченъл" ЕООД за доставяне на аудио-визуална услуга.
Решение № РД-05-116 от 30 октомври 2019 г. за отказ за предоставяне на информация по Закона за достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-115 от 30 октомври 2019 г. за изменение регистрацията на "Статис" АД за доставяне на аудио-визуална услуга.
Решение № РД-05-114 от 30 октомври 2019 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност на територията на гр. Карлово.
Решение № РД-05-113 от 30 октомври 2019 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност на територията на гр. Трявна.
Решение № РД-05-112 от 30 октомври 2019 г. за откриване на неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност на територията на гр. Златица.
Решение № РД-05-111 от 30 октомври 2019 г. за обявяване на процедура за избор на генерален директор на БНР.
Решение № РД-05-110 от 17 октомври 2019 г. за отказ за откриване на процедура по чл. 116е от ЗРТ.
Решение № РД-05-109 от 17 октомври 2019 г. за отказ за откриване на процедура по чл. 116е от ЗРТ.
Решение № РД-05-108 от 17 октомври 2019 г. за избор на временно изпълняващ длъжността генерален директор на БНР.
Решение № РД-05-107 от 17 октомври 2019 г. за предсрочно прекратяване мандата на генералния директор на БНР.
Решение № РД-05-106 от 9 октомври 2019 г. за заличаване регистрацията на "Агенция БГНЕС" ЕООД като доставчик на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-105 от 2 октомври 2019 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на "Радио и телевизия Сити" ЕООД за гр. Ловеч.
Решение № РД-05-104 от 25 септември 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Радиокомпания Си.Джей" ООД на територията на гр. Благоевград.
Решение № РД-05-103 от 25 септември 2019 г. за регистрация на Фондация Алфа 2018 като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор). 
Решение № РД-05-102 от 25 септември 2019 г. за заличаване регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на ПП Атака.
Решение № РД-05-101 от 25 септември 2019 г. за прехвърляне на индивидуална лицензия за доставяне на аудио-визуална медийна услуга от ПП Атака на Фондация Алфа 2018.
Споразумение между СЕМ и ЦИК СЕМ и ЦИК подписаха споразумение за наблюдение на предизборната кампания
Становище по повод преустановеното разпространение на програма ХОРИЗОНТ на БНР
Решение № РД-05-100 от 11 септември 2019 г. за откриване на процедури за провеждане на конкурси за к.к. Боровец, гр. Добринище и гр. Тетевен