Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-81 от 30 октомври 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Р-22"  ЕООД за територията на гр. Стара Загора.
Решение № РД-05-80 от 30 октомври 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Радио 1"  ЕООД за територията на гр. Стара Загора.
Решение № РД-05-79 от 30 октомври 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Метрорадио"  ЕООД за територията на гр. Стара Загора.
Решение № РД-05-78 от 30 октомври 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Дарик радио" АД за територията на Република България.
Споразумение по чл. 32, ал. 6 от ЗРТ от 2018 г. за защита на децата от съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено и/или социално развитие
Решение № РД-05-77 от 16 октомври 2018 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-76 от 16 октомври 2018 г. за изменение и допълване на обявлението и документацията по възлагане на общевствена поръчка.
Решение № РД-05-75 от 9 октомври 2018 г. за изменение на регистрацията на "Естейт ТВ" ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
Решение № РД-05-74 от 9 октомври 2018 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на "Радио Веселина" ЕАД за територията на гр. Момчилград.
Решение № РД-05-73 от 9 октомври 2018 г. за регистрация като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор) на "Българска свободна медия" ЕООД.
Решение № РД-05-72 от 9 октомври 2018 г. за откриване на процедура по възлагане на обществена поръчка.
Решение № РД-05-71 от 2 октомври 2018 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-70 от 27 септември 2018 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-69 от 27 септември 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Екстаз" ООД за територията на гр. Стара Загора.
Решение № РД-05-68 от 27 септември 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Оберон Радио Макс" ЕООД за територията на гр. Велико Търново.
Решение № РД-05-67 от 27 септември 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Оберон Радио Макс" ЕООД за територията на гр. Велико Търново.
Решение № РД-05-66 от 27 септември 2018 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за град Смолян.
Решение № РД-05-65 от 27 септември 2018 г. за регистрация като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор) на "А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД.   
Решение № РД-05-64 от 27 септември 2018 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на аудио-визуална медийна услуга, издадена на БНТ.
Решение № РД-05-63 от 4 септември 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Дарик радио" АД за територията на Р България.