Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-48 от 24 юли 2018 г. за изменение на регистрации на "Скат" ООД за доставяне на аудио-визуални услуги.
Решение № РД-05-47 от 17 юли 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Българското национално радио.
Решение № РД-05-46 от 17 юли 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на Фондация "Радио Нова Европа" за гр. Разград.
Решение № РД-05-45 от 17 юли 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Беркк-М" ЕООД за гр. Берковица.
Решение № РД-05-44 от 17 юли 2018 г. за изменение на разрешения за осъществяване на електронни съобщения, издадени  на "Радиокомпания Си.Джей" ООД за гр. София.
Решение № РД-05-43 от 17 юли 2018 г. за вписване на "Балкан Вижън Дистрибюшън" ЕООД като доставчик на нелинейната медийна услуга.
Решение № РД-05-42 от 10 юли 2018 г. за откриване на конкурс за издаване на лицензия за радиодейност за град Бобошево, област Кюстендил.
Решение № РД-05-41 от 10 юли 2018 г. за откриване на конкурс за издаване на лицензия за радиодейност за град Свиленград, област Хасково.
Решение № РД-05-40 от 10 юли 2018 г. за откриване на конкурс за издаване на лицензия за радиодейност за град Созопол, област Бургас.
Решение № РД-05-39 от 3 юли 2018 г. за регистрация на "Детелина Медия" ООД като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор). 
Решение № РД-05-38 от 3 юли 2018 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на ЕТ "НЕМ Генов – Георги Генов" за гр. Враца.
Решение № РД-05-37 от 26 юни 2018 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за издаване на лицензия за радиодейност на територията на град Монтана.
Решение № РД-05-36 от 5 юни 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения на територията на гр. Силистра, издадено на Фондация Радио Нова Европа.
Решение № РД-05-35 от 5 юни 2018 г. за изменение на регистрацията на "Мобилтел" ЕАД за доставяне на аудио-визуални медийни услуги.
Решение № РД-05-34 от 5 юни 2018 г. за освобождаване на Мария Стоянова от длъжността член на СЕМ. 
Решение № РД-05-33 от 22 май 2018 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-32 от 22 май 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на БНР.
Решение № РД-05-31 от 15 май 2018 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на СД "Керемидчиев и Райкова и СИЕ – РАМБА" на територията на гр. Ямбол.
Решение № РД-05-30 от 15 май 2018 г. за заличаване на регистрацията на "Колор 2011" ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга. 
Решение № РД-05-29 от 15 май 2018 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на СД "Керемедчиев и Райкова и СИЕ – РАМБА" за гр. Ямбол.