Актове на СЕМ

Начало » Актове на СЕМ

Решение № РД-05-36 от 26 март 2019 г. за класиране на кандидатите, участвали в конкурса за издаване на лицензия за радиодейност в гр. Царево, честота 97.4 MHz.
Решение № РД-05-35 от 26 март 2019 г. за класиране на кандидатите, участвали в конкура за издаване на лицензия за радиодейност в гр. Свиленград, честота 97.6 MHz.
Решение № РД-05-34 от 12 март 2019 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-33 от 12 март 2019 г. за изменение на разрешения за осъществяване на електронни съобщения, издадени на "БТВ Медиа Груп" ЕАД.
Решение № РД-05-32 от 12 март 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Агенция Витоша" ЕООД за територията на гр. Добрич.
Решение № РД-05-31 от 12 март 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Фокус – Нунти" ООД за територията на гр. Добрич.
Решение № РД-05-30 от 12 март 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Добруджа спектър" ООД на територията на гр. Добрич.
Решение № РД-05-29 от 12 март 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Инвестор.БГ" АД за територията на гр. Добрич.
Споразумение по чл. 32, ал. 6 от ЗРТ от 2019 г. за защита на децата от съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено и/или социално развитие
Решение № РД-05-28 от 12 март 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на "Оберон Радио Макс" ЕООД за територията гр. Добрич.
Решение № РД-05-27 от 12 март 2019 г. за изменение на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, издадено на БНР.
Решение № РД-05-26 от 28 февруари 2019 г. за регистрация като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор) на "Код Фешън Интернешънъл" ЕООД.
Решение № РД-05-25 от 28 февруари 2019 г. за отказ за предоставяне на обществена информация.
Решение № РД-05-24 от 28 февруари 2019 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-23 от 21 февруари 2019 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
Решение № РД-05-22 от 21 февруари 2019 г. за отказ за предоставяне на обществена информация.
Решение № РД-05-21 от 12 февруари 2019 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за осъществяване на радиодейност на територията на гр. Бобошево, честота 106.2 MHz.
Решение № РД-05-20 от 12 февруари 2019 г. за класиране на кандидатите за лицензия, участвали в конкурса за осъществяване на радиодейност на територията на гр. Созопол, честота 99.4 MHz.
Решение № РД-05-19 от 12 февруари 2019 г. за изменение на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга, издадена на Община Плевен за територията на гр. Плевен.
Решение № РД-05-18 от 6 февруари 2019 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.